42 Olimpiada Wiedzy Technicznej12 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w

42 Olimpiada Wiedzy Technicznej

owt2015-11

12 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie odbyły się okręgowe zawody 42. Olimpiady Wiedzy Technicznej.Zawody Okręgowe (II stopnia) polegają na :

  1. Rozwiązaniu zadania z zastosowania informatyki w technice lub zadania optymalizacyjnego
  2. Rozwiązaniu 2 zadań spośród 3 w wybranej grupie tematycznej.

Zawody rozgrywane są w warunkach kontrolowanej samodzielności. Podczas rozwiązywania zadań uczestnicy mogą korzystać z tablic, kalkulatorów do obliczeń oraz kilku poradników tematycznych przyniesionych ze sobą, natomiast nie mogą korzystać z komputerów przenośnych, laptopów, tabletów itp. z telefonów komórkowych oraz własnych notatek i zbirów zadań  (w tym zbioru zadań z OWT).Olimpiadę Wiedzy Technicznej po raz pierwszy rozegrano w roku szkolnym 1974/75, zatem jest to już 42 edycja tej olimpiady.  Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.  Poziom merytoryczny i organizację Olimpiady zapewnia Komitet Główny OWT.Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną wymagającą od uczniów dobrej wiedzy z różnych dziedzin. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych , zarówno technicznych jak i ogólnokształcących.Celem OWT jest :

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie  i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w danym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu  istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Zawody OWT są 3 stopniowe, tzn. na poziomie szkolnym, okręgowym i centralnym.Małopolski Komitet Okręgowy – Delegatura w Tarnowie jest organizatorem OWT dla uczniów ze szkół byłego województwa tarnowskiego i nowosądeckiego. Sekretarzem Delegatury w Tarnowie jest pani Barbara Pajdo.Należy podkreślić, że  Delegatura OWT w Tarnowie co roku ma znaczące osiągnięcia  w kraju.  Od  zawsze jest reprezentowana w zawodach centralnych, a nasi uczniowie bardzo często uzyskują tytuły laureatów.W br. Zarząd NOT reprezentował pan Zbigniew Wadach.