Promocja Tarnowskich Dialogów Naukowych

Promocja Tarnowskich Dialogów Naukowych7 grudnia 2018 r. w Sali Lustrzanej odbyła się promocja pierwszego numeru czasopisma „Tarnowskie Dialogi Naukowe”. W uroczystej sesji na zaproszenie udział brała Prezes tarnowskiego NOT mgr inż. Renata Łabędź.„Tarnowskie Dialogi Naukowe” to nowe, niezależne, recenzowane czasopismo naukowe, które wydawane będzie jako rocznik. W pierwszym numerze przeczytać można teksty dotyczące literaturoznawstwa, filmoznawstwa, socjologii, językoznawstwa, komputerowych systemów pomiarowych, historii, kulturoznawstwa, prawa oraz fotografii, m.in.: „Uwikłany w technikę – o pociągu Grabińskiego do pociągów i techniki” Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej, „Trzeci sens” Rolanda Barthesa – próby odczytania” Dariusza Kobylańskiego, „Tarnowskie wydawnictwa podziemne jako środowisko kultury opozycyjnej” Wojciecha Nowaka, „Stronnictwa polityczne w Radzie Miejskiej Tarnowa w latach 1867-1918” Grzegorza Kądzielawskiego i Dawida Solaka czy „W służbie technice i nie tylko… – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – pomiędzy przeszłością a teraźniejszością” Lesława Świętochowskiego.                                                           (źródło: http://www.kt24.pl)