List intencyjny z Fundacją im. Jana Szczepanika w Tarnowie

W dniu 25 maja 2021 roku w siedzibie Fundacji im. Jana Szczepanika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie został podpisany list intencyjny pomiędzy Naczelną Organizacją Techniczną FSNT Rada w Tarnowie a Fundacją im. Jana Szczepanika w Tarnowie. Z ramienia NOT list podpisali: Renata Łabędź – Prezes Zarządu NOT, Lesław Świętochowski – Sekretarz Zarządu NOT, a ze strony Fundacji im. Jana Szczepanika: Sławomir Sus – Prezes Zarządu Fundacji, Stanisław Wiatr – Przewodniczący Rady Fundacji, Magdalena Siedlik – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji. Celem listu intencyjnego jest nawiązanie długoterminowej wzajemnej współpracy.