Współpraca PKCh i NOT Tarnów

Dnia 18 listopada 2021 roku został podpisany List intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy NOT FSNT Rada w Tarnowie a Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.

PKCh było reprezentowane przez Prezesa Zarządu p. Grzegorza Garbacz i Członka Zarządu p. Justynę Wójtowicz-Woda oraz p. Jacka Kupiniak, a ze strony NOT Tarnów- Prezes Zarządu p. Renatę Łabędź.

Celem współpracy jest podejmowanie działań wspierających edukację i stałe podnoszenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej, propagowanie innowacyjności i nowoczesności w szeroko rozumianym postępie technicznym.