II etap zawodów OWT

Zawody okręgowe (II etap) OWT odbędą się dnia 4 stycznia 2021 roku (wtorek) w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie,  ul. Kwiatkowskiego 17  w godz. 1000-1400.

Uczestnicy winni zgłosić się w tym dniu do godz. 930

Ze względu na konieczność zachowania obowiązujących przepisów sanitarnych uczestnicy muszą przyjść na zawody w maseczkach ochronnych, zachowywać wymagany przepisami odstęp od innych uczestników.

Bieżące informacje dotyczące Olimpiady znajdują się również na stronie: https://owt.enot.pl/