Tarnów dla Ukrainy – Punkt informacji dla uchodźców

Punkt informacji dla uchodźców z Ukrainy działa w siedzibie Tarnowskiego Centrum Informacji (Rynek 7) w dni powszednie w godz. 8.00-18.00, w soboty i niedziele w godz. 9.00-17.00.

Zadaniem Punktu jest:
• zbieranie informacji nt. aktualnych potrzeb uchodźców z Ukrainy, którzy przybędą do Tarnowa,
• zbieranie propozycji i możliwości udzielenia konkretnej pomocy oferowanej przez mieszkańców naszego miasta i regionu, np. możliwość zaoferowania schronienia/noclegu na dłuższy czas (pokój, samodzielne mieszkanie),
• tworzenie zespołu wolontariuszy gotowych do bezinteresownego i bezpłatnego udzielenia pomocy, np. osób władających językiem ukraińskim, psychologów mówiących po ukraińsku.

Osoby, które chciałyby włączyć się w planowane akcje pomocowe, mogą się zgłaszać do Punktu, tel. 14 688 90 94.

Więcej informacji: https://tarnow.pl/Miasto/Tarnow-dla-Ukrainy