__________________________________________________________________________________________PageLines- plakat.jpgplakat2___________________________________________________________________________________________________PageLines- Slajd1.JPGSlajd2Slajd3Fachową i bogatą tematycznie prezentację dot. inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawił p. Rafał Pietrończyk – Dyrektor Projektu Modernizacji linii kolejowej Kraków – Rzeszów.

_______________________________________________________________________________________________Slajd2 Slajd5 Slajd4

________________________________________________________________________________________________________

Certyfikat na f- gazy – szkolenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych od 15 stycznia 2016 roku  przedsiębiorcy oraz pracownicy  wykonujący usługi polegające  na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu: stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej ze stacjonarnymi zbiornikami, zawierających fluorowane gazy cieplarniane są zobowiązani do uzyskania  certyfikatu na f- gazy  potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w ustawie.

Brak świadectwa kwalifikacji będzie równoznaczny z możliwością otrzymania kary od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości nawet 20tys. zł. Natomiast jeśli do pracy przy np. napełnianiu klimatyzacji zostanie dopuszczony pracownik bez odpowiedniego certyfikatu to kara wyniesie 5tys. zł.

Aby uzyskać certyfikat dla przedsiębiorcy i pracowników należy przystąpić do szkolenia na tzw. f-gazy. Kursy organizowane są cyklicznie w Rzeszowie przy ulicy Siemieńskiego 14.

Najbliższe terminy szkoleń :

  • 9-10 maj 2016
  • 23-24 maj 2016
  • 30-31 maj 2016

Po szkoleniu uczestnicy przystępują do egzaminu. Kolejno Urząd Dozoru Technicznego wydaje certyfikaty osobom które zakończyły egzamin wynikiem pozytywnym.

Certyfikat wydawany jest dożywotnio i nie ma konieczności odnawiania go.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz.U. 2015, poz. 2317).

Dodatkowe  informacje udzielane są  pod numerem telefonu: 513 429 154  lub na stronie: http://www.akademiaoze.pl/course/f-gazy/

Koszt szkolenia: 1195 zł , dla członków SEP przewidziano zniżkę w kwocie 100 zł.

Program szkolenia f-gazy >>

__________________________________________________________________________________________________

PageLines- Info_MOIIB_07-03-2016.jpg

___________________________________________________________________________________________________

Do wszystkich uczestników konferencji „Energetyka Wodna Dunajca w historii i perspektywie”

z podziękowaniem krótka foto informacja:

podziekowanie

zaproszenieprogram

___________________________________________________________________________________________________PageLines- Slajd1.JPGSlajd31

_____________________________________________________________________________________

zaproszenie 20 11 2015rSlajd3 Slajd4

_____________________________________________________________________________________

W tarnowskim NOT o innowacyjnych napędach samochodowych

zapr

Od prezentacji hybrydowych napędów w samochodach marki TOYOTA – poprzez elektryczne napędy – po przyszłą powszechność dla silników wodorowych i ogniw paliwowych – wypełniono tematykę konferencji zorganizowanej w Domu Technika NOT w tarnowskim Rynku. Fachowe popularyzatorskie prezentacje zgromadziły w Sali konferencyjnej ponad komplet uczestników, w tym członków stowarzyszeń technicznych i MOIIB oraz z firm TAURON Dystrybucja, Grupa Azoty, Gaz System, Tarnowskie Wodociągi. Świadczy to o zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na popularyzację technicznej i innowacyjnej tematyki w tarnowskim środowisku.

Bogata prezentacja szczegółów nowoczesnego napędu w samochodach TOYOTA z ekspozycją modelu hybrydowego Auris u wejścia do Domu Technika wniosła, wiele wątków do dyskusji z aktywnym gronem uczestników konferencji. Pani Prezes Barbara Bil-Kobos firmowe wystąpienie TOYOTY sfinalizowała obdarowaniem uczestników zestawem materiałów tematycznych samochodu Auris.

Nowości techniczne od producentów i ośrodków badawczych europejskich, japońskich i amerykańskich producentów przedstawił w swojej prezentacji, zaproszony przez kolegów z tarnowskiego oddziału SIMP i SIMP Automex, prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski z Instytutu Lotnictwa. Szczególnie ważną była wiedza o zaawansowaniu technik produkcji i szerokiego wykorzystania ogniw paliwowych, w których upatruje się przyszłość nowoczesnych napędów.

Był też bardzo dobrze zaprezentowany przegląd historii osiągnięć i losów fabryki AUTOSAN z Sanoka, a towarzysząca dyskusja przywracała wspomnienia powiązań tarnowskich inżynierów z tą fabryką.

Mini wykład podstaw fizyki, zjawisk determinujących działanie i parametry sprawnościowe ogniw paliwowych, zaprezentowany przez Prezesa tarnowskiego NOT kol. Jacka Sumerę, był dobrze przyjętym dopełnieniem konferencyjnej tematyki.

Tarnowska Jednostka NOT, aktywnie wspierająca prezentacje środowiska stowarzyszeń technicznych w wielu tematycznych kierunkach, zamierza w kolejnym okresie wyeksponować tematykę historycznej, byłej i obecnej szansy Tarnowa jako węzła komunikacji kolejowej i drogowej oraz towarzyszących jej infrastruktur technicznych. Podtrzymując dalej tematykę nowoczesnych, ekologicznych, innowacyjnych napędów, ich możliwy wpływ na tutejszy sektor wytwórczy i przemysłowy – szukać będziemy w tych realizacjach przyjaznych sojuszy w kolejnym 2016 roku.

_____________________________________________________________________________________________

logo jub

Tarnów, 17.VI.2015 r.

_________________________________________________________________________________________________

PageLines- Slajd1.JPG____________________________________________________________________________________________________

info

___________________________________________________________________________________________________

Informacja_MOIIB_13-04-2015

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja_MOIIB_09-03-2015__________________________________________________________________________________________________

PageLines- Informacja_MOIIB_dn30-01-2015.jpg

Seminarium prowadził dr inż. Tadeusz Rzepecki – Prezes Tarnowskich Wodociągów oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – z bardzo interesującą prezentacją pt. „Tarnowski system kanalizacyjny – rola Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. w istniejącym i docelowym systemie kanalizacyjnym”.

_____________________________________________________________________________________________________Informacja_MOIIB_28-11-2014

___________________________________________________________________________________________

PageLines- Slajd1.JPG

W Domu Technika terenowej jednostki Naczelnej Organizacji Technicznej zorganizowaną wystawę „Techniki wojenne frontu zaplecza i logistyki I wojny światowej” konferencję o przyczynach ekonomiczno-gospodarczych jej wybuchu i sytuacji politycznej w 1914 r. – dopełniono tematyką NOT-owskich Zaduszek.

Wydobyto z pamięci rodzinnych albumów koleżanek i kolegów ze stowarzyszeń, postaci żołnierzy w zapisie i fotografiach. Ubogacono w ten sposób cykl prezentacji poświęconych historii naszego regionu z lat 1914-1915. Wspomniano bliskich członkom technicznych stowarzyszeń żołnierzy. Żołnierzy z I Brygady, armii Hallera, Legionów, C.K. armii i jej Landsturmu, którzy na frontach tej Wielkiej Wojny zapisali swoją historię.

Realizację bogatej tematycznie foto-wystawy prezentowanej w tarnowskim NOT wsparły zainteresowaniem i partycypacją w kosztach realizacji: Grupa Azoty i SITPChem, TAURON Dystrybucja O/Tarnów, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Zakłady Mechaniczne „Tarnów”.

Podczas Zaduszek – w nastroju zadumy i szacunku dla wysiłku twórczego i zawodowych osiągnięć – przywołano pamięć śp. mgr inż. Stanisława Maciejczyka – Prezesa Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach i członka SITPChem.

Dom Technika zaprasza szczególnie młodzież z technicznych szkół i uczelni do zainteresowania tematyką prezentowanej wystawy, która gościć będzie do połowy przyszłego roku w holach budynku przy Rynek 10.

2

___________________________________________________________________________________________PageLines- Zaproszenienakonferencj_4slajdy.jpg Slajd3Slajd5

Pamięć o batalii tarnowsko-gorlickiej

Tarnowska jednostka Naczelnej Organizacji Technicznej w budynku przy Rynek 10 – oddała do oglądu Tarnowian foto-wystawę pt. „TECHNIKA WOJENNA FRONTU, ZAPLECZA I LOGISTYKI I WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ BATALII TARNOWSKO-GORLICKIEJ”. 230 fotografii opisuje poziom ówczesnej infrastruktury technicznej wprzęgniętej do zmagań tej światowej wojny w przełomowej batalii frontu wschodniego. W 1914/1915 roku były to operacje wojskowe armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej z akcentem polskich legionistów w pasie frontowych miast od Tarnowa do Gorlic.

Konferencją otwarcia zwrócono uwagę na gospodarcze, techniczno-ekonomiczne uwarunkowania i rywalizację potęg europejskich, jako przyczynę I Wojny Światowej. Odnotowano historię rozwoju infrastruktury Tarnowa – miasta wpisanego w strategiczną doktrynę „wojny manewrowej”. Zapoznano z kalendarium zmagań wojennych frontu austro-węgierskiego po przeddzień operacji tarnowsko-gorlickiej. Z uwagi na pamięć poległych z wielonarodowych armii, spoczywających na 62 cmentarzach tzw. Okręgu Cmentarnego Tarnów – przybliżono historię ich powstania. W 100-lecie w wymiarze wojewódzkim, starostwa i z udziałem międzynarodowych delegacji odbywają się i są kontynuowane uroczystości na odnowionych wojennych cmentarzach naszej i gorlickiej ziemi. Historię Warsztatów Kolejowych, a później Zakładów Mechanicznych „Tarnów”, datowanej od 1917 roku, barwnie przedstawiono z sentymentem do walorów wysokiej techniki, która była przenoszona na wartość i innowacyjność różnorodnej produkcji. Zapodano przegląd produkcji Zakładów po dzisiejszy asortyment i ich perspektyw rynkowych. Autorami prezentacji byli – wg ich kolejności: Jacek Sumera – Prezes TJO-NOT w Tarnowie, Tadeusz Rzepecki – Prezes Tarnowskich Wodociągów i Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie„, Wacław Szczepanik – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Ryszard Żądło – Kierownik Referatu Kultury i Promocji – Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tomasz Berezowski – Dyrektor Handlowy – Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

Wystawę ciekawą i wartościową dla lokalnego programu upamiętnienia 100-lecia historycznej wojny narodów – opracowało biuro tarnowskiego NOT z partnerski wsparciem tej inicjatywy przez Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego O/Tarnów, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, TAURON Dystrybucja O/Tarnów i Zakłady Mechaniczne „Tarnów”.

Kolejne towarzyszące wystawie zdarzenia to listopadowe Zaduszki oraz druga konferencja w maju 2015 r. w 100-lecie tej historycznej batalii.

Środowisko techników i inżynierów tarnowskiego NOT zaprasza zainteresowanych do udziału w tych spotkaniach.

_____________________________________________________________________________________

PageLines- Slajd1.JPGZaproszenie_25-09-2014

______________________________________________________________________________________________________

Użytkowanie i bezpieczeństwo smart-informatycznych systemów oraz wybrane innowacyjne technologie rozproszonej generacji – 23.05.2014 r.

W tarnowskim Domu Technika NOT podjęto inicjatywę prezentowania ludzi z Tarnowa i regionu, którzy w europejskich firmach odnoszą swoje sukcesy na kierowniczych lub specjalistycznych miejscach pracy. W ramach popularyzatorskich dla gospodarki i techniki konferencji, którymi wyróżnia swą działalność Zarząd tarnowskiego NOT – zaproszeni okazjonalnie ludzie prezentują tematykę swojej naukowo-technicznej specjalizacji.

W tym tygodniu problematykę bezpieczeństwa w rozproszonych środowiskach informatycznych zaprezentował Pan dr Wojciech Świątek. Jest on zatrudniony we francuskiej – europejskiej firmie Dassault Systèmes, jako szef bezpieczeństwa informacji. Ciekawa merytorycznie i barwna prezentacja miała spory ładunek informacji oraz porównania walorów tego tematu w różnych ośrodkach dynamicznego gospodarczego rozwoju.

Inicjatywa NOT wpisuje się w hasła o pomnażaniu wiedzy i pozytywnego doświadczenia w ramach „emigracji zawodowej” polskich studentów, inżynierów i kadry z naukowymi tytułami. Apelujemy zatem do „Naszych”, aby odwiedzając rodzinne strony znajdowali czas i motywacje do zaprezentowania drogi zawodowej i doświadczeń z pełnionej profesji.

Udana konferencja prezentowała tematykę pt. „Rozległe sieci smart w praktyce pomiaru, sterowania i bezpieczeństwa danych oraz innowacyjne plazmowe technologie produkcji energii elektrycznej z odpadów przemysłowo-komunalnych albo przemysłowej hodowli fitoplanktonu”, a ponadto zaprezentowano teorię i zastosowania silnika Stirlinga w technikach OZE. Tematykę prezentowali: dr Wojciech Świątek – Chief Information Security Officer Dassault Systèmes, prof. AGH dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, mgr inż. Jerzy Topolski z TAURON Dystrybucja S.A. O/Kraków i mgr inż. Jacek Sumera – Prezes Zarządu tarnowskiej jednostki NOT.

Tradycyjnie ciekawa treść tych konferencyjnych spotkań wpisuje się w wartościowe popularyzatorskie funkcje, jakie oferują aktywne pozarządowe organizacje naszego miasta i regionu.

PageLines- Slajd.JPG Zaproszenie_do druku

1 ____________________________________________________

Od Smart Meteringu do Prosumenta w sieci dystrybucji – 11.04.2014 r.

W tarnowskiej jednostce NOT zrealizowano z udziałem zaproszonych przedstawicieli ze spółek grupy energetycznej TAURON Dystrybucja i Pomiary oraz oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa, z Grupy Azoty (Partnera tutejszej TJO) i Control Process udaną i ważną popularyzatorską konferencję. Innowacyjnej i pilotażowo wdrażanej technice inteligentnego systemu pomiaru i komunikacji z klientem służącej racjonalnemu korzystaniu z energii elektrycznej – poświęcono prelekcje ze strony TAURON Dystrybucja Pomiary. Prelekcję wygłosił Prezes Ireneusz Żarski. Również dostawcy gazu i mediów komunalnych w osobach: dr T.Rzepeckiego – Prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, mgr inż. A.Jurka z PSG i Dyr. A.Jastrzębskiego z Control Process IT zaprezentowali zaawansowanie wdrożeń w zakresie inteligentnych systemów pomiarów. Kompleksowe przedstawienie wykonanych inwestycji i działań pilotażowych, daje argumentację dla racjonalności wspólnego rozwoju Smart Meteringu dla infrastruktur energetycznych i komunalnych mediów – szczególnie na obszarach aglomeracji miejskich.

Prosumencka energetyka rozwija się dynamicznie w krajach UE, co przedstawiono w prezentacjach. Jest ona wspierana krajowymi planami działań, spełniającymi zapisy stosownych dyrektyw. Techniczne rozwiązania adresowane dla prosumenta zaakcentowane były w prezentacjach i dyskusji. Oszczędne gospodarowanie odnawialnymi, rozproszonymi w konfiguracji sieci dystrybucji lokalnymi zasobami energii – stanowi temat nie do przecenienia. Impulsem w jej rozwoju winny być systemy inteligentnego pomiaru, wymiany energii z siecią i obszarowego jej bilansowania w otoczeniu prosumenckich grup.

Reasumując podkreślono, że otwarcie ustawowe i urzędowe na prosumencki rozwój, jest otwarciem na inwestycje polskiego, obywatelskiego kapitału w wykorzystanie lokalnych zasobów energii, skutkując również oszczędnościami na jej przesyle.

Partnerem organizacyjnym tej konferencji był TAURON Dystrybucja O/Tarnów, tematycznym – TAURON Dystrybucja Pomiary. Ta kolejna konferencja spełniła rolę inspiracyjno-popularyzatorską w naszym środowisku SNT, pomagając w podtrzymaniu dobrego kontaktu TJO z zarządzającymi infrastrukturą energetyczną w regionie. Spotkania takie sprzyjają dalszym inicjatywom upowszechniania i prezentowania fachowej problematyki w naszym środowisku FSNT-NOT, poszerzając liczebność aktywnie zainteresowanych.

Slajd1

Slajd3

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

_____________________________________________________________________________________________

Ograniczanie kosztów energii w działalności gospodarczej poprzez kompensacje mocy biernej oraz techniki energooszczędne

28 marca 2014 r. Starostwo Powiatowe w Tarnowie współdziałając z tarnowską jednostką Naczelnej Organizacji Technicznej zorganizowało konferencję dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu powiatu – na rzecz celowości i oszczędności z ograniczenia poboru elektrycznej energii biernej.

Realizacja programu doprowadzić winna do kompensacji mocy biernych, zmniejszenia kosztów własnych u przedsiębiorcy, poprawy poziomów napięć i współczynnika strat w sieciach zasilających, poprawę obciążalności i lepszego wykorzystania generacji nie obciążonej prądami biernymi.

Tematy referowali przedstawiciele – techniczni doradcy ze stowarzyszeń technicznych tarnowskiej NOT:

1. Kol. Andrzej Jaglarz – Moc bierna – zasady rozliczania i oszczędności z jej kompensacji (moc bierna w umowach i taryfach za energię elektryczną, skutki techniczne i kosztowe poboru energii biernej, rodzaje i dobór technik kompensacji mocy biernej – przykłady zastosowań)

2. Kol. Alina Baca – Efektywność ekonomiczna rozwiązań zmniejszających energochłonność w MSP – przykłady wdrożeń (oceny energochłonności, techniki oszczędnościowe energii użytkowanej, przykłady zastosowań kompensacji mocy biernej, falowników mocy, oszczędnych technik oświetlenia i ogrzewania oraz odnawialnych źródeł energii ze słońca, gruntu i wiatru – wspomagających bilans energii i bezpieczeństwo jej dostaw)

3. Kol. Jacek Sumera – Prezes TJO-NOT – Informacje i propozycje na temat formacji pilotażowych wdrożeń przy współpracy ze strony tarnowskiego NOT.

Linki do klipów TV z wydarzenia:

1. http://www.tarwizja.pl/?action=show&s=video&id=1883

2. http://www.timeto.pl/telewizja/video/28-03-2014-magazyn-miejski.html

______________________________________________________________________________________________

Dom Technika NOT wypełnia aktywność szkoleń

Zabytkowy budynek tarnowskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej jest miejscem aktywności stowarzyszeń technicznych. Organizatorami ważnych problemowych szkoleń były stowarzyszenia SITPNiG, SITR, tarnowski Zarząd NOT, z partnerskim udziałem MOIIB.

Nowoczesne systemy instalacyjne infrastruktury komunalnej i sieci gazowych są obecnie specjalistycznym produktem z tworzyw sztucznych.

Bogaty asortyment armatury, technologii i technik budowy rurociągów i sieci stanowi godną szkolenia, wysokiej fachowości dziedzinę. Popularyzacja tej wiedzy jest szczególnie słuszną w środowiskach bliskich inwestycyjnym funkcjom.

Zorganizowane w Domu Technika tarnowskiej NOT – przez Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB) – szkolenie, było ważnym dla środowiska technicznego i gospodarczego, któremu adresowane były bogate tematycznie prezentacje.

W programie prezentowano nowoczesne technologie systemów wodociągowych kanalizacyjnych o różnych funkcjach i specjalnych wymogach. Polska Spółka Gazownictwa w prezentacji prowadzonej przez Dyr. Bogdana Baniaka i specjalistycznej prelekcji Pana Macieja Szymury z aktywną dyskusją uczestników, dały serwis fachowej wiedzy z eksploatacji i doświadczeń realizacyjnych sieci gazowych.

W konkluzji spotkań padają często skargi na stworzony „świat”, w którym stan „zabiegania” niesłusznie ogranicza czas poświęcany technicznej wiedzy oraz dyskusyjnej percepcji tematów.

Ważne dla środowiska rolników i technicznej obsługi nowoczesnego wielofunkcyjnego sprzętu spełniają szkolenia, jnp. dla kombajnistów, chemicznej ochrony plonów. Gromadzą one liczne grona uczestników i są w obszarze działalności tarnowskiego SITR.

Problematyka współpracy i wzajemnych obowiązków inwestorów ze służbami drogowymi, zarządcami dróg podczas prac w pasach drogowych i prezentowana przez zarządzających tym tematem przedstawicieli z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (Naczelnik – Ryszard Żakowski,Starszy Specjalista – Michał Ceremuga z krakowskiego Oddziału i Kierownik Rejonu w Tarnowie – Jadwiga Krzyżek) oraz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji (mjr Artur Kliszczyk) odpowiada potrzebom inwestorów. Tematyka ta z inspiracji MOIIB ubogaca program konferencyjny w tarnowskim Domu Rady NOT.

Utrzymanie aktywności popularyzatorsko-szkoleniowej potwierdzają pracowite plany na kolejne kwartały realizacji prowadzonych w tutejszej jednostce NOT.

_____________________________________________________

Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców, służb BHP

– informacje i zgłoszenia pod nr tel. 14 630 01 72

_____________________________________________________

Szkolenie „Prace pod Napięciem” – projekt finansowany z UE

„Elektryzujące Kwalifikacje”  od 01.04.2011 do 30.09.2012. – zakończony.

Galeria

_______________________________________________________

”Rozwój Energetyczny Gmin w Zgodzie z Naturą” – relacja z konferencji