Opinie o innowacyjności

NOT FSNT Rada w Tarnowie jest jednostką uprawnioną do wydawania opinii o innowacyjności („Opinia musi być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art.2, pkt 9 z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki ( Dz. U. Nr 238, poz.2390 z poźn. zmianami) tj. stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, którego zakres działania jest związany z inwestycją).

Opinia o innowacyjności jest sporządzana dla przedsiębiorcy planującego zakup lub wdrożenie nowoczesnych maszyn lub technologii. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki opinia o innowacyjności technologii lub urządzenia jest dowodem na to, że inwestycja planowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Dla firm ubiegających się o dofinansowanie opinia o innowacyjności to niezbędny element dokumentacji aplikacyjnej.

Oferujemy wydawanie wiążących opinii dla wielu dziedzin gospodarki, w konkurencyjnych cenach i krótkich terminach.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 14-630-01-72, e-mail: nottarnow@wp.pl

opinia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *