Jubileusz 50-lecia Olimpiady Wiedzy Technicznej

W 2024 roku obchodzimy Jubileusz 50-lecia Olimpiady Wiedzy Technicznej. Już niemal 1000 laureatów wyłoniono w ciągu 50 lat organizowania Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Podczas uroczystej Gali 3 czerwca w Warszawskim Domu Technika podsumowano 50. edycję Olimpiady. Jubileuszowa gala, prowadzona przez Janusza Kowalskiego, miała wyjątkowy charakter. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości i społeczników zaangażowanych przez lata w organizację Olimpiady Wiedzy Technicznej. Obecni byli nauczyciele i opiekunowie, którzy motywowali młodzież do udziału w olimpiadzie, autorzy zadań i jurorzy, a także sekretarze i członkowie Komitetów Okręgowych OWT, którzy docierali z ideą olimpijską do setek szkół i tysięcy uczniów.
– Przez pół wieku Olimpiada Wiedzy Technicznej przechodziła różne zmiany organizacyjne i terytorialne, ale zawsze adresowana była do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, techniką i zawodem inżynierskim – powiedziała Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w inauguracyjnym wystąpieniu – Olimpiada zawsze otwierała młodzieży drogę do startu  na wyższe uczelnie techniczne.  Wszyscy moi poprzednicy ogromną wagę przywiązywali  do jej organizowania zachęcając uczniów szkół średnich do uczestniczenia w tej niezwykle ważnej rywalizacji. Spośród 990 laureatów w ciągu minionego półwiecza zdecydowana większość odniosła imponujące sukcesy w zawodach inżynierskich i technicznych.  Jako twórcy techniki wprowadzili szereg innowacyjnych rozwiązań, opatentowali swoje wynalazki, stali się też wybitnymi naukowcami, którzy z dumą podkreślają rolę jaką w ich życiu odegrała OWT.  Dzisiaj koncentrujemy się na innych zagadnieniach, niż te sprzed kilku dekad, ale  chęć ulepszania świata zawsze łączyła i łączy  wszystkich twórców techniki. Myślę, że za kilka lat część z was z pewnością przystąpi do naszej organizacji, która zrzesza 40 stowarzyszeń  naukowo-technicznych, skupiających ok. 80 tys. inżynierów i techników. Jesteście wielką nadzieją, że trwający od 200 lat ruch stowarzyszeń naukowo-technicznych będzie się  nadal prężnie rozwijał.
Po wystąpieniach organizatorów i patronów wręczono dyplomy i nagrody 13 laureatom 50. edycji OWT-IWE, w tym laureatowi 8 miejsca z naszego okręgu – Karolowi Joniec z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.
Zwieńczeniem uroczystości było wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla OWT. Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego w Tarnowie, Iwona Sztorc, otrzymała Dyplom Honorowy NOT, natomiast wieloletniemu opiekunowi olimpijczyków ze ZSEM Nowy Sącz, Andrzejowi Kościółkowi, przyznano srebrną Odznakę Honorową NOT.

Więcej szczegółów na stronie : https://not.org.pl/aktualnosci/jubileusz-50-lecia-olimpiady-wiedzy-technicznej?department=centrala