O Nas

 

Statut FSNT-NOT – 17.07.2023

Sprawozdania z działalności NOT FSNT Rada w Tarnowie >>

_______________________________________________________________

Fragment historii NOT:

Miasto nasze za pośrednictwem postaci gen. Józefa Bema – tarnowianina – ma szczególny historyczny związek z organizacjami stowarzyszeń technicznych, sfederowanych w strukturze Naczelnej Organizacji Technicznej. Datuje ona bowiem swój rodowód od założonego w 1835 r.  przez Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu.
Generał Józef Bem – uczestnik powstania listopadowego w randze od pułkownika do generała artylerii – był wyróżniającym się dowódcą, ratującym trudne, a także beznadziejne sytuacje bitew obronnych Polskiej Armii w kampaniach pod Wawrem, Olszynką Grochowską i w obronie Warszawy podczas szturmu Wojsk Carskich armii Paszkiewicza. Był wykształconym wojskowo w elitarnej Szkole Artylerii i Inżynierii. Wcześniej, jako piętnastoletni młodzieniec wstąpił ochotniczo do wojsk napoleońskich, gdzie przydzielono go do kompanii artylerii konnej. W swojej karierze wojskowej prowadził eksperymenty w zakresie doświadczalnej broni rakietowej na proch strzelniczy. Broń ta w krytycznym momencie bitwy pod Olszynką Grochowską przyczyniła się do załamania ataku wyborowych, elitarnych pułków rosyjskich kirasjerów, zwanych „Lwami Paryskimi” – od opanowania Paryża po klęsce Napoleona. Wykształcenie techniczne, zainteresowanie i pomysłowość, otwartość na innowacyjne rozwiązania, zdolności dowódcze i stanowczość w realizowaniu wytyczonych celów – czyniły z niego „Prezesa Założyciela” człowieka godnego szacunku i naśladowania.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *