O Nas

Misja Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT:

Naczelna Organizacja Techniczna
jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
reprezentuje społeczność techniczną,
integruje polskich techników i inżynierów,
działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego:
współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

 

Członkami NOT są stowarzyszenia naukowo-techniczne, do których należą technicy, inżynierowie oraz osoby związane zawodowo z techniką.

 

FSNT-NOT jest podzielona na 45 terenowych jednostek organizacyjnych (TJO), skupiających oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, działających na danym obszarze.

 

W TJO Tarnów działają oddziały/koła stowarzyszeń:

 1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – SITPChem,
 2. Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP,
 3. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP,
 4. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – SITPNiG,
 5. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa – SITR,
 6. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – PZITS,
 7. Stowarzyszenie Geodetów Polskich – SGP.

Dom Technika jest to baza do działalności statutowej i gospodarczej. Ta druga stwarza możliwości realizacji działań merytorycznych: konferencje, seminaria, spotkania, szkolenia, itp.

Rada co 4 lata wybiera Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

_____________________________________________________________________

 

Aktualny skład Zarządu TJO-NOT Rada w Tarnowie (kadencja na lata 2022-2026):

 1. Prezes Zarządu – Renata Łabędź (SITPChem)
 2. Wiceprezes Zarządu – Lesław Świętochowski (SIMP)
 3. Sekretarz Zarządu – Eugeniusz Tadel (SITR)
 4. Członek Zarządu – Andrzej Fedor (PZITS)
 5. Członek Zarządu – Krzysztof Mikulski (SEP)
 6. Członek Zarządu – Stanisław Oczkowicz (SITPChem)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Marek Strączek (SIMP) – Przewodniczący KR
 2. Kuczek Roman (SEP)
 3. Wadach Zbigniew (SITPChem)

Rada NOT w Tarnowie składa się z 27 osób.

NOT Tarnów prowadzi działalność statutową na podstawie Statutu FSNT-NOT

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada NOT FSNT Rada w Tarnowie działają na podstawie uchwalonych Regulaminów:

 1. Regulamin Zarządu tekst jednolity
 2. Regulamin Komisji Rewizyjnej tekst jednolity
 3. Regulamin Rady tekst jednolity

Sprawozdania z działalności NOT FSNT Rada w Tarnowie >>

_____________________________________________________________________

Kawałek historii NOT:

Miasto nasze za pośrednictwem postaci Generała Józefa Bema – Tarnowianina – ma szczególny historyczny związek z organizacjami stowarzyszeń technicznych, sfederowanych w strukturze Naczelnej Organizacji Technicznej. Datuje ona bowiem swój rodowód od założonego w 1835 r.  przez Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu.

Gen. Józef Bem – uczestnik powstania listopadowego w randze od pułkownika do generała artylerii – był wyróżniającym się dowódcą, ratującym trudne, a także beznadziejne sytuacje bitew obronnych Polskiej Armii w kampaniach pod Wawrem, Olszynką Grochowską i w obronie Warszawy podczas szturmu Wojsk Carskich armii Paszkiewicza. Był wykształconym wojskowo w elitarnej Szkole Artylerii i Inżynierii. Wcześniej, jako piętnastoletni młodzieniec wstąpił ochotniczo do wojsk napoleońskich, gdzie przydzielono go do kompanii artylerii konnej. W swojej karierze wojskowej prowadził eksperymenty w zakresie doświadczalnej broni rakietowej na proch strzelniczy. Broń ta w krytycznym momencie bitwy pod Olszynką Grochowską przyczyniła się do załamania ataku wyborowych, elitarnych pułków rosyjskich kirasjerów, zwanych „Lwami Paryskimi” – od opanowania Paryża po klęsce Napoleona. Wykształcenie techniczne, zainteresowanie i pomysłowość, otwartość na innowacyjne rozwiązania, zdolności dowódcze i stanowczość w realizowaniu wytyczonych celów – czyniły z niego „Prezesa Założyciela” człowieka godnego szacunku i naśladowania.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *