4 marca 2024 r. – Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju

Każdy sprzęt użytkowany w naszym codziennym życiu jest wykonany przez twórców techniki. Telefon, komputer, lodówka, kuchenka, samochód, żelazko, a nawet szczoteczka do zębów zanim pojawiły się na rynku jako gotowe produkty, ktoś musiał je wymyśleć. To wszystko zawdzięczamy inżynierom, ich niezwykłej wyobraźni i kreatywności, która jest źródłem postępu technologicznego w rozwoju cywilizacyjnym. Bez ich wynalazków i technologii nie istnieje praktycznie żadna branża, ani dziedzina. Okazją do przypomnienia ich dokonań jest obchodzony corocznie od 4 marca 2020 roku Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

Na Światowym Kongresie Inżynierów (WEC – World Engineers Convention) w Melbourne w 2019 r., który zgromadził tysiące uczestników, Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wraz z UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wyszły z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego Dnia Inżyniera, jako wyjątkowego święta, które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

WFEO otrzymało wsparcie od największych międzynarodowych i krajowych instytucji, w tym od FSNT-NOT oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych -NOT poparła inicjatywę WFEO i włączyła się czynnie w obchody Światowego Dnia Inżyniera.

Federacja przy współdziałaniu z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Akademią Inżynierską w Polsce, obchodzi to święto już po raz piąty. Partnerem FSNT-NOT w 2020 r., podczas pierwszych obchodów była Politechnika Poznańska. Zainaugurowano je w Poznaniu pod hasłem „Zrównoważonego rozwoju” i poświęcone były perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji.

Wybuch pandemii spowodował, że w 2021 r. organizatorzy wspólnie z Politechniką Śląską, przeprowadzili obchody pod hasłem „Zdrowa planeta” w formule on-line. Podobnie było w 2022 r., ponieważ nadal obowiązywały ograniczenia wynikające z pandemii. Święto w 202 r., którego współgospodarzem była Politechnika Warszawska przebiegało pod hasłem „Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”. Wśród wielu poruszanych zagadnień, dotyczących wkładu inżynierów w rozwój nauki, medycyny, cyfryzacji, przemysłu 4.0, transformacji energetycznej, mówiono także o perspektywach kształcenia inżynierów dla przyszłości. W ubiegłym roku Światowy Dzień obchodzony był pod hasłem „Innowacje inżynierskie dla bardziej prężnego świata” Podczas tej uroczystości zostaną też wręczone tytuły Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego.

W tym roku Światowy Dzień obchodzony będzie pod hasłem „Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata”. Centralne uroczystości święta poświęconego twórcom techniki odbędą się w Lizbonie w dniach 4-5 marca. Można się zarejestrować na stronie: https://www.eventbrite.fr/…/billets-world-engineering…

Krajowe obchody odbędą się 4 marca w Warszawie od godziny 11.00. Głównym organizatorem i patronem wydarzenia jest już tradycyjnie Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Uroczyste obchody zainaugurują dwa wykłady wygłoszone przez wybitnych specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Poznańskiej – jeden na temat sztucznej inteligencji, a drugi dotyczący kształcenia inżynierów.

 

Link źródłowy: https://not.org.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-inzyniera-dla-zrownowazonego-rozwoju?department=centrala