Konferencje

„Forum biomasy – OZE i więcej”

15 października 2020 roku  w Domu Technika NOT w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa on-line, której organizatorem było Polskie Forum Klimatyczne. Z uwagi  na wysokie zagrożenie epidemiologiczne udział osobisty w konferencji został ograniczony do prelegentów i organizatorów.

Konferencja w Tarnowie odbyła się zgodnie z planem. Dopisali wszyscy naukowcy, którzy byli zaproszeni – profesorowie i doktorzy z różnych miejsc w Polsce – cała Rada Naukowa Konferencji „Forum biomasy – OZE i więcej”. Pandemia nie będzie miała żadnego pływu na efekt naukowy – trwają prace nad wydaniem recenzowanych materiałów pokonferencyjnych. Będą one nie tylko monografią obrazującą obecny stan i trendy prawne wykorzystania biomasy w Polsce. Będzie to również swojego rodzaju stanowisko, stanowisko naukowe pokazujące optymalny kierunek w tym zakresie. To stanowisko będzie przez PFK propagowane zarówno publicznie, jak i w miejscach tworzenia prawa – gminy, powiaty, sejmiki wojewódzkie oraz Sejm RP.
To wszystko jest udziałem prelegentów, patronów, partnerów i uczestników konferencji „Forum biomasy – OZE i więcej„, w tym m.in. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i Naczelną Organizacją Techniczna w Tarnowie.

Szkolenie z zakresu autoryzowanego instalatora OZE z możliwością uzyskania certyfikatu UDT – specjalność systemy fotowoltaiczne – Tarnów, 16-17.04.2020 >>>

– z powodu pandemii szkolenie odwołane!!!


„Trendy Rozwoju Rolnictwa Precyzyjnego”

Konferencja „Trendy Rozwoju Rolnictwa Precyzyjnego”  zorganizowana przez NOT Tarnów, SITR O/Tarnów oraz SITPChem O/Tarnów w dniu 28.11.2019 r. Partnerzy konferencji: Grupa Azoty, MODR Karniowice, ARiMR. Patronat medialny: Magazyn Rolniczy AgroProfil.

Tematem konferencji był innowacyjny sposób precyzyjnego nawożenia  w oparciu o doświadczenie Grupy Azoty oraz startupu SatAgro powiązanego z Azotami. Temat ten przedstawił dr Grzegorz Kądzielawski v-ce Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A . Eugeniusz Tadel (MODR PZDR Tarnów) przedstawił temat precyzyjnej aplikacji nawozów ”Zmienne Dawkowanie płynnych nawozów w Rolnictwie Precyzyjnym”.   Temat jest rozwojowy.

Patronem medialnym konferencji jest Magazyn Rolniczy AgroProfil. Dla uczestników przewidziana była możliwość bezpłatnej prenumeraty na okres 3 miesięcy tego miesięcznika, każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie także znane  wydawnictwa: „Program ochrony roślin rolniczych”, „Dokumentacja ochrony upraw oraz nawożenia”, wybrane egzemplarze miesięcznika rolniczego „AgroProfil” i nne.  Po zakończeniu konferencji bytła możliwość obejrzenia najnowszej wystawy fotograficznej w tarnowskim NOT „80-ta rocznica wybuchu II Wojny Światowej – przygotowania, pierwsze dni walki represje, porównanie techniki, stanu uzbrojenia armii – Wojna zaczęła się w Tarnowie”.

Poniżej linki na strony z informacjami na ten temat:

 1. Projekt AZOTY – SATAGRO precyzyjne nawożenie https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/nawozy/aplikacja-satagro-satelitarny-monitoring-pol-uprawnych-i-wsparcie-rolnictwa-precyzyjnego.html
 2. AZOTY skanery glebowe https://agronews.com.pl/artykul/grupa-azoty-wprowadza-skanery-doglebowe/

Zdjęcia: Maciej Mazur (Redakcja Informator Brzeski)


Wystawa „80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej – przygotowania, pierwsze dni walki, represje, porównanie techniki i stanu uzbrojenia armii” w Domu Technika NOT w Tarnowie

Zapraszamy członków stowarzyszeń naukowo-technicznych, uczniów tarnowskich szkół oraz wszystkich zainteresowanych na Wystawę z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na holach I i II piętra w Domu Technika NOT w Tarnowie.

Więcej informacji >>28 stycznia 2019 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie odbyło się szkolenie pt. „Ustawowe poświadczenie właściwości użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych – certyfikaty, atesty, deklaracje, krajowe oceny techniczne, w kontekście wymagań ochrony p.pożarowej”, współorganizowane z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Spotkanie prowadził mgr inż. Dariusz Zgorzalski z Krajowej Oceny Technicznej. KOT jest to ogólnopolski portal edukacyjny dla inżynierów, techników budownictwa, producentów, sprzedawców, importerów wyrobów budowlanych. W ramach szkolenia Pan Dariusz przygotował fachową, ciekawą i wyczerpującą temat prezentację.

Materiały ze szkolenia do pobrania >> DZGORZALSKI_KOT_EDU_PL_MAŁOPOLSKA_TARNÓW_2019


26 listopada 2018r. w Domu Technika NOT w Tarnowie w tradycji listopadowej zadumy i szacunku dla pamięci zmarłych odbyły się Zaduszki NOT-owskie


Konferencja  Naukowo–Techniczno–Historyczna pt. „Twórcy Niepodległości”

29 października 2018 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie Zarząd Rady NOT i Oddziału SIMP w Tarnowie zorganizowali Konferencję Naukowo–Techniczno-Historyczną pt. „Twórcy Niepodległości”, w której uczestniczyli  Członkowie Stowarzyszeń N-T.


Dnia 7 maja 2018 r. w NOT Tarnów odbyło się seminarium pt. „Ocena rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa w kontekście studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa”, które poprowadził Pan Artur Michałek – Kierownik Działu Organizacji Ruchu z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.


Seminarium przeprowadziła p. Wiesława Saroma – mgr inż. inżynierii lądowej, starszy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy – specjalista w zakresie BHP w budownictwie, wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem.

Program seminarium:

 1. Obowiązki i odpowiedzialność osób nadzorujących prace budowlane
 2. Przykłady nieprawidłowości w organizacji stanowisk pracy w budownictwie
 3. Wypadki przy pracy – analiza błędów organizacyjno- technicznych


Dnia 14 kwietnia 2018 r. Naczelna Organizacja Techniczna w Tarnowie zorganizowała seminarium szkoleniowe dokształcające dla mechaników, diagnostów, blacharzy, lakierników, wulkanizatorów serwisów samochodowych pt.

„Pojazdy o  napędzie hybrydowym i elektrycznym”.

Osoba przeszkolona została zapoznana z wytycznymi odnośnie dozwolonych prac niezwiązanych z wysokim napięciem na pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz procedurą postępowania podczas naprawy takich pojazdów.

Podczas szkolenia zostały przedstawione następujące tematy:

 1. Hybrydyzacja pojazdów użytkowych stan dzisiejszy
 2. Typy, kategorie napędów hybrydowych i ich rodzaje
 3. Systemy Plug In Hybryd
 4. Dodatkowe funkcje w pojazdach hybrydowych
 5. Budowa pojazdów hybrydowych, „systemy na dzisiaj i na jutro”
 6. Przygotowanie warsztatu do napraw pojazdów hybrydowych i elektrycznych
 7. Praca w warsztacie z pojazdem hybrydowym
 8. Zgodność z BGV A3 oraz na podstawie BGI/GUV – I 8686
 9. Warunki wykonywania badań technicznych pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym
 10. Na co uważać przy tradycyjnych naprawach w pojazdach hybrydowych
 11. Baterie pojazdów hybrydowych
 12. Układy klimatyzacji w pojazdach hybrydowych

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikat o ukończeniu seminarium szkoleniowego.

Szkolenie przeprowadził znany doświadczony wykładowca – trener Pan Grzegorz Fedorowicz z firmy ZF. Seminarium stanowi podniesienie kwalifikacji zawodowych dla pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy – art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).


Prezentującym był dr Marek Chyc – naukowiec Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie, „Pionier Innowacji 2017” w konkursie „Tarnowska Innowacja” doceniony za „walkę ze smogiem”, a w szczególności za wynalezienie dodatku do węgla, który zmniejsza ilość pyłów powstających podczas jego spalania.


Celem szkolenia było zwiększenie świadomości z korzyści płynących z zastosowań technologii FRP w budownictwie. Przedstawienie produktów z dziedziny wzmacniających materiałów włóknistych jako efektywniejszych i szybszych w wykonaniu systemów wzmacniania konstrukcji murowych, żelbetowych, stalowych i drewnianych. Omówienie zagadnień związanych z projektowaniem i doborem odpowiedniego rodzaju kompozytu oraz technologii wzmocnień elementu budowlanego. Metodyka aplikacji kompozytów jak i późniejszej kontroli jakości wykonania. Zagrożenia płynące z nieprawidłowego zastosowania technologii kompozytowej. Zwrócenie uwagi na reżim technologiczny niezbędny do prawidłowego stosowania produktów z rodziny FRP. Przykłady ciekawych realizacji zarówno w naszym kraju jak i na całym świecie.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia – Tomasz Bartosik i Łukasz Szumała z firmy S&P Polska.


PageLines- Slajd1.JPG

________________________________________________________________________

PageLines- Slajd1.JPGSlajd2Slajd3

2017-10-23 Info_MOIIB__________________________________________________________________

PageLines- Slajd1.JPGSlajd3_______________________________________________________________PageLines- Slajd1.JPGprogram—————————————————————————————————-PageLines- Info_MOIIB_03.04.2017.jpg____________________________________________________________________PageLines- Slajd1.JPGSlajd2_________________________________________________________________PageLines- Info_MOIIB_13-03-2017.jpg_______________________________________________________________________PageLines- Info_MOIIB.jpg____________________________________________________________PageLines- Slajd1.JPGSlajd2________________________________________________________________

PageLines- Slajd1.JPGSlajd3_________________________________________________________________________

Eliminacje rejonowe XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w ZST

43OWT 43OWT_2W dniu 11.01.2017 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego odbyły się eliminacje rejonowe XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Uczestniczyło w nich 67 uczniów  ze szkół Technicznych regionu tarnowsko-sądeckiego.

Na otwarciu Olimpiady obecny był przedstawiciel Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie p. Zbigniew Paprocki, Dyrektor Infrastruktury ds. Rozwoju GRUPA AZOTY p. Stanisław Oczkowicz oraz Dyrektor Delegatury Tarnowskiej Kuratorium Kraków p. Artur Puciłowski.

Komisja pracowała w składzie: Barbara Pajdo, Andrzej Witkowski, Andrzej Szlanta oraz Władysław Strejczyk.

fot. Natalia Gądek (ZST Tarnów)

__________________________________________________________________________-__

NOT-owskie Zaduszki

PageLines- Slajd1.JPG

Pamięć o Koleżankach i Kolegach, którzy odeszli ze środowiska technicznych stowarzyszeń i twórczych gospodarczo profesji – kultywujemy w tarnowskim Domu Technika w formie Zaduszkowych NOT-owskich spotkań.

Zarząd tarnowskiej Naczelnej Organizacji Technicznej wraz ze stowarzyszeniami technicznymi jest autorem i wydawcą książkowej edycji zaduszkowych wspomnień o tarnowskich inżynierach i technikach, pozostających w naszej wdzięcznej i trwałej pamięci.

Tradycją jest ich sekwencyjne przybliżenie na zaduszkowych spotkaniach. Obecny okres, ubogacony w Domu Technika foto-wystawą pt. „Technika wojenna frontu, zaplecza i logistyki I Wojny Światowej oraz batalii tarnowsko-gorlickiej”, zainspirował do wydania przez tutejszy NOT drugiej części zaduszkowej książki pod tytułem „Z naszych rodzinnych albumów wspomnienia o uczestnikach I Wojny Światowej i walk o niepodległość II RP”.

Zawiera ona prezentowane na wystawie i konferencjach jej towarzyszących wspomnienia, przygotowane przez Kolegów związanych rodzinnie lub środowiskowo z żołnierzami tych walk i batalii. Wysiłek i ich poświęcenie na bitewnych frontach, przez które prowadziły drogi do odzyskania niepodległości, stanowi dziś temat kolejnych listopadowych NOT-wskich Zaduszek.

zaduszki-not-2016zaduszki-not-2016-2 ___________________________________________________________________________wstep-24-11-2016

slajd2Wystawa „Techniki frontu, zaplecza i logistyki I wojny światowej i batalii tarnowsko-gorlickiej” w 2016 roku została poszerzona o tematykę pt. „Z szacunkiem dla pamięci bliskich nam żołnierzy I Wojny Światowej”.  W celu propagacji bardzo bogatej i szerokiej tematyki wydaliśmy Album z tej wystawy na płytach CD.

Projekt jest współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.

22 i 24 listopada 2016 r. odbyły się konferencje towarzyszące, na których uczestnikom zostały rozdane Albumy z wystawy.

1_________________________________________________________________________________

PageLines- Slajd1.JPG Slajd2 Slajd3Zarząd tarnowskiej jednostki NOT zorganizował i zrealizował konferencję tematyczną o innowacyjnych wieżowych generacjach wiatrowych pt. „III Patenty”.

Prezentowane były techniczne rozwiązania i doświadczenia poligonowe autora patentów z Ukrainy – p. Stanislava Husak z Dnipro. Przedstawione zostały również finalizowane testy innowacyjnych konstrukcji o wyróżniających parametrach przez pracownika naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – p. Piotra Kapustkę. Ze strony NOT przybliżono informacje o komercyjnie realizowanych konstrukcjach wieżowych generacji wiatrowych mocy 0,5 – 1,0 MW oraz wiedzę na temat eksploatowanych elektrowni wiatrowych w Kodniu.

Relacje parametrów i walorów tego typu wieżowych konstrukcji wiatrowych, w porównaniu z rozpowszechnionymi rynkowo produktami wytwórców elektrowni wiatrowych (jnp. Vestas, Vensys, Enercon itp.), stanowiły meritum dyskusji z uczestnikami konferencji. Walory innowacyjnych, patentowych rozwiązań i ich rolę uzupełniającą segmenty rynku generacji wiatrowych potwierdzały liczne argumentacje. Wyróżniające wartości tych konstrukcji, jak wyższe standardy bezpieczeństwa dla otoczenia i środowiska, znaczna oszczędność terenu pod zainwestowanie oraz niższe wymogi wobec sąsiadującej zabudowy uzasadniać powinny inwestowanie w ich produkcyjny rozwój.

Patronat Honorowy konferencji udzielony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie – reprezentowany przez dr inż. Sebastiana Bieleckiego – umożliwił zaprezentowanie naszym gościom z Ukrainy bogatą ofertę edukacyjną techniczno-badawczego zaplecza tarnowskiej uczelni.

Ponad 50-cio osobowe grono uczestników, w tym z Grupy Azoty, TAURON Dystrybucja oraz wspierających organizacyjnie konferencję członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i naszych stowarzyszeń FSNT – potwierdziło wartość tej tematyki.

Obszerny artykuł Pana Stanislava Husak pt. „Energia wiatru – wczoraj, dziś i jutro”, zamieszczony w październikowym Biuletynie nr 53 Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uzupełniał tematykę listopadowej konferencji realizowanej przez Zarząd TJO-NOT Tarnów.

1