Inauguracja obchodów roku gen. inż. Józefa Bema w Tarnowie

W podniosłej i wielce patriotycznej atmosferze odbyła się inauguracja obchodów roku 2024 Rokiem gen. inż. Józefa Zachariasza Bema w Tarnowie w czwartek 14 marca 2024 roku.

Dokładnie w 230 rocznicę urodzin tego wielkiego tarnowianina, w jego rodzinnym mieście Naczelna Organizacja Techniczna, na podstawie decyzji Rady Krajowej FSNT-NOT zainaugurowała obchody Roku Bemowskiego.

Uroczystości pod Honorowym Patronatem Ambasador Węgier w Polsce, Pani Orsolyi Kovacs i Ministra Obrony Narodowej, Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza,  organizowane przez Radę FSNT-NOT w Tarnowie, Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier, Radę Starówki Tarnów oraz MOIIB w Krakowie rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku, w miejscu urodzin gen. inż. Bema. Wartę honorową zaciągnęli tam harcerze z Hufca ZHP im. J. Bema oraz Bractwo Historyczne „Wataha Rycerska”. Sympatycznym akcentem było złożenie wiązanki pod tablicą przez kwiaciarki tarnowskie.

Następnie otwarto wystawę plenerową pn. „Gen. inż. Józef Bem – tarnowianin, inżynier, żołnierz – artylerzysta, dowódca” w podcieniach Muzeum Ziemi Tarnowskiej na Rynku.

Główne uroczystości odbyły się na Placu Węgierskim pod pomnikiem gen inż. J. Bema. Przy udziale wielu pocztów sztandarowych (m.in. FSNT-NOT, Hufca ZHP, Akademii Tarnowskiej, szkół podstawowych i średnich, w tym szkoły mundurowej), orkiestry Grupy Azoty S.A., wojskowej warty honorowej wystawionej przez 5 pułk dowodzenia Garnizonu Kraków, asysty i salutu armatniego Bractwa Kurkowego, w asyście warty Watahy Rycerskiej, po krótkich wystąpieniach wprowadzających, wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli m.in. Ambasador Węgier w Polsce, delegacja Ambasady Turcji, przedstawiciele Wojewody i Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa, Przewodniczący Rady Miasta, delegacje stowarzyszeń, instytucji i zakładów , m.in.  Grupy Azoty S.A. Wieniec w imieniu FSNT-NOT złożyli wspólnie Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT i Renata Łabędź, prezes Rady FSNT-NOT w Tarnowie. Warto w tym miejscu również dodać, że w inauguracji obchodów Roku gen. inż. Józefa Bema w Tarnowie wzięli udział koledzy z Terenowych Jednostek Organizacyjnych z Kielc, Krakowa, Gliwic i Rzeszowa oraz prezesi tarnowskich stowarzyszeń technicznych SEP, SITPChem, PZITS, SIMP i SITR.

Po tej patriotycznej uroczystości jej uczestnicy przemaszerowali z orkiestrą do pobliskiej Sali Lustrzanej, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Rozpoczęła ją prezentacja przedstawiona przez Lesława Świętochowskiego, wiceprezesa Zarządu NOT w Tarnowie, pt. „Rok Bemowski i sylwetka gen. inż. Bema”. Następnie w panelu dyskusyjnym pn. „Gen. inż. Józef Bem – bohater Europy” wystąpili: prof. dr hab. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Istvan Kovacs – b. Konsul Generalny Republiki Węgierskiej, członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności, dr Jacek Feduszka z Akademii Zamojskiej oraz mgr inż. Bronisław Hynowski – prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki. Po panelu odbył się koncert kwartetu smyczkowego Con Affetto. Wśród kilku utworów nie zabrakło oczywiście ognistego czardasza. Następnie był czas na okolicznościowy tort i toast.

Uroczystości zakończył wieczorem nastrojowy capstrzyk pod Mauzoleum gen. Józefa Bema w Parku Strzeleckim w Tarnowie. Capstrzyk przygotowali harcerze z tarnowskiego Hufca ZHP. Uczestnicy uroczystości przeszli z pochodniami pod Mauzoleum. Tam po krótkich oficjalnych wystąpieniach harcerze, przy udziale druhów z Jednostki Państwowej Straży Pożarnej, przy dźwiękach muzyki Czesław Niemena „Bema pamięci żałobny rapsod” przewozili łódką i złożyli wieńce pod Mauzoleum. Capstrzyk zakończył niesamowity świetlno-muzyczny pokaz laserowy.

tekst: Janusz Kowalski, NOT Tarnów
zdjęcia: Niezależny Serwis Informacyjny KADR, Eugeniusz Tadel, Iwona Sztorc