17.12.2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Zarządu NOT FSNT Rada w Tarnowie.


Promocja Tarnowskich Dialogów Naukowych

7 grudnia 2018 r. w Sali Lustrzanej odbyła się promocja pierwszego numeru czasopisma „Tarnowskie Dialogi Naukowe”. W uroczystej sesji na zaproszenie udział brała Prezes tarnowskiego NOT mgr inż. Renata Łabędź.

„Tarnowskie Dialogi Naukowe” to nowe, niezależne, recenzowane czasopismo naukowe, które wydawane będzie jako rocznik. W pierwszym numerze przeczytać można teksty dotyczące literaturoznawstwa, filmoznawstwa, socjologii, językoznawstwa, komputerowych systemów pomiarowych, historii, kulturoznawstwa, prawa oraz fotografii, m.in.: „Uwikłany w technikę – o pociągu Grabińskiego do pociągów i techniki” Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej, „Trzeci sens” Rolanda Barthesa – próby odczytania” Dariusza Kobylańskiego, „Tarnowskie wydawnictwa podziemne jako środowisko kultury opozycyjnej” Wojciecha Nowaka, „Stronnictwa polityczne w Radzie Miejskiej Tarnowa w latach 1867-1918” Grzegorza Kądzielawskiego i Dawida Solaka czy „W służbie technice i nie tylko… – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – pomiędzy przeszłością a teraźniejszością” Lesława Świętochowskiego.                                                           (źródło: http://www.kt24.pl)


W imieniu Redakcji Tarnowskich Dialogów Naukowych mamy zaszczyt zaprosić wszystkich członków stowarzyszeń naukowo-technicznych w Tarnowie na uroczystą sesję podczas, której wygłoszony zostanie wykład „O kłamstwie i kłamstwach” dr hab. Michała Nawrockiego, prof. PWSZ, redaktora naczelnego TDN. W pierwszym numerze znalazły się m.innymi artykuły Koleżanki Elizy Krzyńskiej – Nawrockiej i prezesa Oddziału SIMP Kol. Lesława Świętochowskiego. Wydarzenie to odbędzie się w Tarnowie już w najbliższy piątek 7 grudnia 2018 r. w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 o godz. 17:00.

https://tarnowska.tv/kat-264,a,1990,promocja-tarnowskich-dialogow-naukowych


Nowy Prezes NOT Tarnów

Dnia 20 listopada 2018 r. w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Rady NOT w Tarnowie. Głównym przedmiotem tego Zebrania był wybór Prezesa Zarządu Rady.
Delegaci Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT w wyniku tajnego głosowania wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu – mgr inż. Renatę Łabędź (członek stowarzyszeń SITPChem i PZITS).


Już w najbliższy wtorek, 27 listopada 2018 r. odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowana najnowsza książka dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej „De te fabula narratur… Lektury labiryntów, labirynty lektur”.

Książka jest zbiorem studiów i szkiców na temat znaków kultury i ich reinterpretacji w tekstach literackich (od twórczości Homera, Umberto Eco, przez Rolanda Topora po opowieści o Jamesie Bondzie Iana Fleminga), a także ich filmowych ujęciach. Podczas spotkania będzie można wysłuchać wykładu autorki pt. „O sensie istnienia i czytania książek”.

Impreza odbędzie się we wtorek, 27 listopada, początek o godz. 13.15 w Auli (C 017). Organizatorem jest Dział Wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wstęp jest wolny.


26 listopada 2018r. w Domu Technika NOT w Tarnowie w tradycji listopadowej zadumy i szacunku dla pamięci zmarłych odbyły się Zaduszki NOT-owskie


XX Zlot Niepodległościowy – Łowczówek 2018

W niedzielę 4 listopada 2018 roku odbył się na cmentarzu Legionistów w Łowczówku XX Zlot Niepodległościowy w roku setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Gościem honorowym uroczystości był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Wśród wielu pocztów sztandarowych był także poczet Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie.


Dnia 29.X.2018 r. odbyło się Zebranie Zarządu NOT Tarnów.


Konferencja  Naukowo–Techniczno–Historyczna pt. „Twórcy Niepodległości”

29 października 2018 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie Zarząd Rady NOT i Oddziału SIMP w Tarnowie zorganizowali Konferencję Naukowo–Techniczno-Historyczną pt. „Twórcy Niepodległości”, w której uczestniczyli  Członkowie Stowarzyszeń N-T.


Dnia 23.VIII.2018 r. odbyło się Zebranie Zarządu NOT Tarnów.


1 sierpnia 2018 r., jak co roku, prezesi tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO-NOT spotkali się przy mogile mgr inż. Henryka Ziemnickiego – żołnierza AK, uczestnika Powstania 1944 roku – utrwalając wspomnienia jego działalności.  więcej >>


Dnia 26.VII.2018 r. (czwartek) godz. 17.00 odbyło się Zebranie Zarządu NOT Tarnów.


Dnia 25 czerwca 2018 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z nowymi delegatami do Rady NOT FSNT w Tarnowie.

Na zebraniu zostali wybrani nowi członkowie Zarządu NOT FSNT Rada w Tarnowie.


Dnia 30 maja 2018 r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się XI Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Tarnowa, w której uczestniczył Prezes NOT Tarnów – Piotr Gębiś.


Prezes Piotr Gębiś uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli terenowych jednostek organizacyjnych NOT z władzami naczelnymi FSNT-NOT, które odbyło się w dniach 22-23 maja 2018 r. w Otrębusach pod Warszawą. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw Federacji NOT.


Najchętniej wybierana przez studentów wyższa szkoła zawodowa w Polsce świętuje w tym roku jubileusz 20-lecia powstania. Z tej okazji organizuje szereg imprez o charakterze naukowym, kulturalnym oraz sportowym. Honorowym Patronem Jubileuszu jest Prezydent RP, Andrzej Duda.

Dnia 18 maja 2018 r. Prezes NOT Tarnów Piotr Gębiś uczestniczył w uroczystym Jubileuszowym Posiedzeniu Senatu z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.


10 maja 2018 r. Prezes NOT Tarnów Piotr Gębiś brał udział w wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego, które odbyło się w Tarnowie.

Głównymi tematami obrad były najważniejsze inwestycje, jakie są obecnie realizowane w regionie i te planowane w najbliższych latach, kwestia przygotowywanej właśnie strategii rozwoju województwa do 2030 roku, a także najbardziej palące problemy subregionu tarnowskiego.  Dnia 11.04.2018 r. odbyło się Zebranie Zarządu TJO NOT w Tarnowie.X Posiedzenie Rady Gospodarczej Tarnowa /fot. Paweł Topolski – tarnow.pl/

Dnia 15 marca 2018 r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się X Posiedzenie Rady Gospodarczej, w której na zaproszenie Prezydenta Miasta Tarnowa uczestniczył Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie – Piotr Gębiś. Podczas Posiedzenia Prezydent Roman Ciepiela wręczył Panu Prezesowi akt powołania na Członka Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Tarnowa.

Program:

 1. Wystąpienie Prezydenta Tarnowa.
 2. Podpisanie porozumienia o współpracy Tarnowa – prezydent Roman Ciepiela z Gminą Pleśna – wójt Józef Knapik oraz Miastem i Gminą Tuchów – burmistrz Adam Drogoś.
 3. Wręczenie aktu powołania na Członka Rady Gospodarczej, Panu Piotrowi Gębisiowi – Prezesowi Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie.
 4. Wykład pn.: „Wpływ dużych miast na rozwój otoczenia regionalnego – pozycja Tarnowa” – Pan dr Michał Kudłacz – Katedra Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 5. Prezentacja współpracy Gminy Miasta Tarnowa z Gminami Aglomeracji Tarnowskiej w obszarach: Transportu, Edukacji, Opieki zdrowotnej, Kultury, Rozwoju gospodarczego i Rynku pracy – Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa.
 6. Prezentacja współpracy z Gminami Aglomeracji Tarnowskiej w obszarze promocji gospodarczej i współpracy aglomeracyjnej na rzecz pozyskiwania inwestorów – Pan Łukasz Blacha – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Koordynator współpracy.


Szkolenie dla mechaników, diagnostów, blacharzy, lakierników, wulkanizatorów serwisów samochodowych

Pojazdy o  napędzie hybrydowym i elektrycznym

14 kwietnia 2018 r. (sobota)  więcej >>

 

Dnia 26 lutego 2018 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Innowacyjne metody ograniczania niskiej emisji” – prezentujący dr Marek Chyc (tarnowski „Pionier Innowacji 2017”) więcej >>

 


Dnia 12 lutego 2018 r. w NOT Tarnów odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych biernymi i sprężonymi elementami kompozytowymi oraz zbrojenie nawierzchni bitumicznych siatkami kompozytowymi w systemie S&P Polska”  więcej >>

 


Prezes NOT Tarnów wziął udział w dorocznym Spotkaniu Przewodniczącego Rady MOIIB dr inż. Stanisława Karczmarczyka i Członków Prezydium Rady MOIIB z Prezesami Oddziałów NOT i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z terenu woj. małopolskiego, które odbyło się 30.01.2018 r. w siedzibie MOIIB w Krakowie.


Znalezione obrazy dla zapytania powiat tarnowskiW dniu 17.01.2018 r. Prezes Piotr Gębiś spotkał się ze Starostą Tarnowskim Romanem Łucarzem. Tematem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Terenową Jednostką Organizacyjną NOT w Tarnowie.


Znalezione obrazy dla zapytania herb tarnowaDnia 8.01.2018 r. delegacja NOT Tarnów w składzie: Prezes Piotr Gębiś, Wiceprezes Mieczysław Menżyński oraz członek Rady Jerzy Czerwiński spotkali się z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą.
Podczas spotkania przedstawiono plany związane z rozwinięciem wzajemnej współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i tarnowską jednostką NOT.


XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej

fot. ZST Tarnów

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach odbył się II etap XLIV okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej. Organizatorem olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Na otwarciu Olimpiady obecny był Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie p. Piotr Gębiś, Wiceprezes Zarządu GRUPA AZOTY p. Józef Rojek oraz Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty p. Artur Puciłowski.

Komisja pracowała w składzie: Barbara Pajdo, Andrzej Witkowski, Andrzej Szlanta oraz Władysław Strejczek.

W tegorocznej olimpiadzie wzięło udział 18 uczestników z grupy tematycznej elektryczno-elektronicznej z czterech szkół z regionu tarnowsko-sądeckiego.

Na laureatów czeka wiele nagród m.in.:

 • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i finalisty OWT,
 • Nagrody rzeczowe,
 • Prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych,
 • Wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel-opiekun Laureata OWT.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.W poniedziałek 18 grudnia 2017 roku odbyło się przedświąteczne Zebranie Zarządu TJO-NOT Tarnów, na którym omawiane były istotne sprawy dotyczące planowanych działań.


IMG_8341W środę, 29 listopada 2017 r. w Domu Technika Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze Rady NOT.

Głównym przedmiotem tego Zebrania był wybór Prezesa Zarządu Rady NOT w Tarnowie po śmierci  mgr inż. Jacka SUMERY. 

Delegaci Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT w wyniku tajnego głosowania wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu Rady NOT w Tarnowie Kol. mgr inż. Piotra GĘBISIA.22 stycznia 2016 r. odbyło się Noworoczne Zebranie Zarządu TJO – NOT w Tarnowie

Zebranie odbyło się wg programu:

 1. Informacja o konferencjach NT – I kwartał 2016 r.
 2. Informacja z Krajowej Rady NOT (Warszawa, 12.12.2015 r.)
 3. Program działalności na 2016 rok – przekazanie.
 4. Wstępna informacja o sytuacji finansowej na 31.12.2015 r.
 5. Dyskusja uwarunkowań finansowych dla TJO-NOT na 2016 rok.
 6. Krótki komentarz do zrealizowanego programu 2015 r.
 7. Życzenia na Nowy 2016 Rok – własne i otrzymane z otoczenia.

________________________________________________________________________________

42 Olimpiada Wiedzy Technicznej

owt2015-11

12 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie odbyły się okręgowe zawody 42. Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Zawody Okręgowe (II stopnia) polegają na :

 1. Rozwiązaniu zadania z zastosowania informatyki w technice lub zadania optymalizacyjnego
 2. Rozwiązaniu 2 zadań spośród 3 w wybranej grupie tematycznej.

Zawody rozgrywane są w warunkach kontrolowanej samodzielności. Podczas rozwiązywania zadań uczestnicy mogą korzystać z tablic, kalkulatorów do obliczeń oraz kilku poradników tematycznych przyniesionych ze sobą, natomiast nie mogą korzystać z komputerów przenośnych, laptopów, tabletów itp. z telefonów komórkowych oraz własnych notatek i zbirów zadań  (w tym zbioru zadań z OWT).

Olimpiadę Wiedzy Technicznej po raz pierwszy rozegrano w roku szkolnym 1974/75, zatem jest to już 42 edycja tej olimpiady.  Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.  Poziom merytoryczny i organizację Olimpiady zapewnia Komitet Główny OWT.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną wymagającą od uczniów dobrej wiedzy z różnych dziedzin. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych , zarówno technicznych jak i ogólnokształcących.

Celem OWT jest :

 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • budzenie  i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w danym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
 • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych,
 • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu  istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Zawody OWT są 3 stopniowe, tzn. na poziomie szkolnym, okręgowym i centralnym.

Małopolski Komitet Okręgowy – Delegatura w Tarnowie jest organizatorem OWT dla uczniów ze szkół byłego województwa tarnowskiego i nowosądeckiego. Sekretarzem Delegatury w Tarnowie jest pani Barbara Pajdo.

Należy podkreślić, że  Delegatura OWT w Tarnowie co roku ma znaczące osiągnięcia  w kraju.  Od  zawsze jest reprezentowana w zawodach centralnych, a nasi uczniowie bardzo często uzyskują tytuły laureatów.

W br. Zarząd NOT reprezentował pan Zbigniew Wadach.

______________________________________________________________________________________________________

Zaproszenie_Zaduszki 30.11.2015 Slajd2

_____________________________________________________________________________________

XVII Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2015″

W niedzielę 8 listopada 2015 r. odbył się XVII Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2015″ – 101 rocznica bitwy pod Łowczówkiem. Delegacja TJO NOT Tarnów – ze sztandarem i kwiatami – uczestniczyła w uroczystościach.

31

2

________________________________________________________________________________

logo jub

Tarnów,  17.VI.2015 r.

________________________________________________________________________________

Partnerstwo Naczelnej Organizacji Technicznej TJO w Tarnowie i SNT

z Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

zst-29

31 stycznia 2014 roku w Domu Technika NOT w Tarnowie zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Naczelną Organizacją Techniczną TJO w Tarnowie a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego.

Strony uznały, ze zawarte partnerstwo pozwoli na realizację celów i zainteresowań w zakresie:

1.Pozyskiwania aktywności młodzieży i wypracowanie dla nich stosownej pozycji w środowisku technicznych stowarzyszeń SNT – NOT.

2.Dzielenia się efektami realizacji własnych programów popularyzacji technicznej, gospodarczej i innowacyjnej problematyki.

3.Uzgadnianie wybranych tematów i elementów współpracy w realizacji wystaw, konferencji i opracowań problemowych.

4.Poszerzania opiniotwórczego „forum społecznościowego” dla poznania i wspierania inicjatyw i projektów gospodarczo-innowacyjnych dla miasta i regionu.

5.Wsparcie organizacyjne dla tarnowskich edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej i konkursów, jnp. Mistrz Techniki FSNT-NOT.

W uroczystym podpisaniu oraz bogatej dyskusji i omówieniu problematyki dalszej współpracy udział wzięli ze strony ZST: Dyrektor Krzysztof Kołaciński oraz Przewodniczący Koła SEP Andrzej Kieć i Ryszard Knapik, natomiast ze strony TJO-NOT: Prezes Jacek Sumera, Wiceprezes PZITS Mieczysław Menżyński, Wiceprezes SEP O/Tarnów Władysław Bochenek i Członek Zarządu TJO-NOT Jerzy Czerwiński.

Link do klipu TV z wydarzenia: http://www.timeto.pl/telewizja/video/najlepsze-technikum-w-tarnowie-podpisalo-umowe-z-not.html

urasinski10jZdjęcia: Patryk Urasiński (ZST)

________________________________________________________________________________