9 października 2019 r. odbyła się Inauguracja 22. roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W uroczystości wzięła udział społeczność Uczelni oraz liczne grono zaproszonych gości, w tym Prezes NOT Tarnów mgr inż. Renata Łabędź.

Na największej tarnowskiej uczeni studiować będzie około 4 tysięcy studentów, w tym 1,5 tysiąca na pierwszym roku.

zdjęcie: pwsztar.edu.pl


46 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej

Zapraszamy do udziału w XVLI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2019/2020. Szczegóły >>


STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Oddział w Krakowie KOŁO W TARNOWIE serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na TARNOWSKIE GEODEZYJNE POŻEGNANIE LATA w lokalu Kasyno w Tarnowie -Mościcach w dniu 28 września br.


Dnia 19 września 2019 r. odbyło się Zebranie Zarządu NOT Tarnów.


STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Oddział w Krakowie KOŁO W TARNOWIE serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję geodety z pasją Pana Mieczysława Sobola, miłośnika i odkrywcy starych map oraz wystawę z okazji 80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ w Domu Technika NOT w Tarnowie w dniu 12 września o godz. 16:30 w DOMU TECHNIKA NOT W TARNOWIE, Rynek 10, sala 222. Spotkanie to lekcja żywej historii geodezji, warszawiaka z urodzenia, a tarnowianina z wyboru – świadka Powstania Warszawskiego.

Relacja TV po spotkaniu >> https://starnowa.tv/mape-zycia-w-sercu-ma-spotkanie-z-mieczyslawem-sobolem-20190900191/


Wystawa „80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej – przygotowania, pierwsze dni walki, represje, porównanie techniki i stanu uzbrojenia armii” w Domu Technika NOT w Tarnowie

Zapraszamy członków stowarzyszeń naukowo-technicznych, uczniów tarnowskich szkół oraz wszystkich zainteresowanych na Wystawę z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na holach I i II piętra w Domu Technika NOT w Tarnowie.

Więcej informacji >>


Zapraszamy na wystawę

 „Przeciw wojnie. Joanna Srebro i prace z kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej”

13.06-17.11.2019 – Dworzec PKP / Pl. Dworcowy 4, Tarnów

Wystawa czynna: wtorek-piątek i niedziela (nieczynna w poniedziałki i soboty), g. 9.00-17.00. Wstęp wolny

Środa 28.08, g. 18.30 (po konferencji otwierającej wystawę w NOT Tarnów) / 80. rocznica zamachu na dworcu kolejowym w Tarnowie / recital, oprowadzanie po wystawie „Przeciw wojnie” (Organizatorzy:  Fundacja Antyschematy 2, Fundacja Impuls Rozwoju, BWA)

Artyści: Joanna Srebro; artyści z kolekcji MFMSW: Paweł Książek, Wilhelm Sasnal, Grzegorz Sztwiertnia oraz gościnnie: Witold Stelmachniewicz. Wystawę uzupełnia film dokumentalny Bogusława Hynka „Joanna”, poświęcony Joannie Srebro.

Wystawa została przygotowana w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jej – nieprzypadkowa – lokalizacja w budynku dworca kolejowego w Tarnowie związana jest z ważnymi historycznymi wydarzeniami. 28 sierpnia 1939 roku w budynku tarnowskiego dworca miał miejsce zamach bombowy przeprowadzony przez niemieckiego agenta. 14 czerwca 1940 roku z Tarnowa odjechał I transport do KL Auschwitz. Na pierwszym peronie dworca stoi obelisk z nazwiskami wszystkich więźniów z I transportu.

http://www.bwa.tarnow.pl/1,718,wystawy,przeciw-wojnie-joanna-srebro-i-prace-z-kolekcji-mfmsw.html


Obowiązek PamięciRocznica Powstania Warszawskiego

Niektórzy żołnierze Powstania Warszawskiego, uczestnicy najintensywniejszych walk i ewakuacji kanałami, dziś mają miejsce spoczynku daleko od stolicy, a będący również aktywnymi działaczami i byłymi prezesami terenowych struktur NOT, są objęci pamięcią Rady TJO i tarnowskich stowarzyszeń technicznych.

mgr inż. Henryk Ziemnicki – żołnierz AK, pseudonim „Olbromski”, dowódca kompanii, uczestnik Powstania 1944 roku, a dla tarnowskiej jednostki NOT – niezapomniany organizator stowarzyszeniowej działalności w połowie ubiegłego wieku, a następnie Prezes tarnowskiego oddziału SEP.

Jest otoczony szacunkiem i trwałą pamięcią w tarnowskiej jednostce FSNT-NOT. 1 sierpnia każdego roku prezesi tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO-NOT wspólnie spotykają się przy jego mogile – utrwalając wspomnienia jego działalności. Symboliczne znicze pamięci i wiązanki z okolicznościową szarfą należą do tradycji tej mogiły i tego czasu, którą staramy się przekazać młodszemu pokoleniu koleżanek i kolegów z naszych SNT.


Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na szkolenie pt. „EKSPERTYZY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANE. ZAPOBIEGANIA I LIKWIDACJA ZAGRZYBIENIA BUDYNKÓW”, które odbędzie się 25.06.2019 r. w godz. 12-14.30 w Punkcie Informacyjnym MOIIB w Tarnowie, ul. Krakowska 11A (wejście od ul. Nowy Świat).


Dnia 18 czerwca 2019 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze NOT FSNT Rady w Tarnowie. Na Zebraniu zatwierdzono sprawozdania za rok 2018 oraz przyjęto Regulaminy Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej NOT FSNT Rada w Tarnowie.


IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) oraz XXVI Kongres Techników Polskich (KTP) 13-15 czerwca 2019 r. w Krakowie

Wydarzenie rozpoczęło się w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Zjeździe wzięło udział ok. 300 osób, w tym polonijni inżynierowie z całego świata oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, instytutów badawczych i innowacyjnych firm. Prezes tarnowskiego NOT mgr inż. Renata Łabędź również była uczestnikiem Zjazdu.

IV Zjazd Inżynierów Polskich organizowany wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich objęty został pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Pierwszego dnia hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. Tematem kolejnej sesji byli „Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”. Wieczorem odbyła się uroczysta Gala Inżynierska, na której wręczono tytuły „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” oraz tytuły „Mistrza Techniki FSNT-NOT”.
W kolejnych dniach Zjazdu i Kongresu odbyły się kolejno sesje tematyczne pt.: „Inżynier a środowisko”, „Inżynier – propozycja młodych”, „Inżynier a medycyna”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier w IT”, „Inżynier a infrastruktura”. Po sesji zamykającej odbyła się Gala Polacy Razem. Na Gali najwyższym odznaczeniem FSNT-NOT – Medalem im. Piotra S. Drzewieckiego- wyróżniono grupę inżynierów. Wręczono również Puchary NOT przyznane w konkursie TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę i poradnik techniczny.
Zjazd zakończyło spotkanie Prezesów Polonijnych SNT oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP w zabytkowym Krakowskim Domu Technika NOT.

http://szip.org.pl


Dnia 10 czerwca 2019 r. odbyło się Zebranie Zarządu NOT Tarnów.


XII edycja ogólnopolskiego konkursu szkolnego „MŁODY INNOWATOR”

Konkurs MŁODY INNOWATOR  ma na celu wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Konkurs jest organizowany przez FSNT-NOT oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Konkurs objęły patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W eliminacjach okręgowych XII edycji  2018/2019 do tarnowskiego NOT-u wpłynęły 4 prace konkursowe:

 1. „Radio sterowane przez WI-FI” – Radosław Wolański, kl. 7 SP
 2.  „JM POWER ekologiczny schładzacz powietrza” – Jakub Mitera, kl. 8 SP
 3.  „Elektromagnator wielozadaniowy” – Miłosz Jakubowski, kl. 3 gimnazjum
 4.  „Funkcjonalne urządzenie czyszczące kredę” – Anna Krajewska, Tomasz Górski, Stanisław Grzyb – kl. 3 gimnazjum

Wszystkie prace zostały przygotowane pod kierunkiem mgr Joanny Przygody ze Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Tarnowie.

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami, tj. umiejętność wyszukania potrzeby, pomysłowość, oryginalność rozwiązań, przydatność, użyteczność – wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy, polepszenie ergonomii lub estetyki, łatwość wykonania, dostępność materiałów, uzyskiwane oszczędności (energii, czasu, materiałów), estetyka wykonania, umiejętność oceny własnej pracy.

Decyzją Komisji wszystkie 4 prace przeszły pozytywnie eliminacje okręgowe i zostały zakwalifikowane do eliminacji ogólnopolskich w NOT Warszawa.

Jury eliminacji ogólnopolskich Konkursu przyznało III miejsce w kategorii Gimnazjum: Miłoszowi Jakubowskiemu za projekt „Elektromagnator wielozadaniowy”.

3 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów XII Konkursu „ Młody Innowator” w Warszawskim Domu Technika. Nagrody laureatom wręczał Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński razem z Prezes FSNT NOT Ewą Mańkiewicz-Cudny.

Serdecznie gratulujemy!


XXXII KONKURS NUMERUS PRIMUS INTER PARES

11 maja 2019 r., tradycyjnie wraz z uroczystością zakończenia XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej, odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowanie organizowanego przez Towarzystwo Kultury Techniczne XXXII konkursu Numerus Primus Inter Pares.

Celem tego konkursu  jest wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego.

Miło nam poinformować, że wśród 24 zgłoszonych wydawnictw wyróżnienie w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę otrzymało czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie „Tarnowskie Colloquia Naukowe” nr 5 (1/2018).

 


Dni Techniki w ZST

 W dniach 30-31 maja 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie zorganizowano DNI TECHNIKI, w których uczestniczyła również Prezes Renata Łabędź.

W programie imprezy odbyły się wykłady pracowników naukowych wyższych uczelni (PWSZ), spotkania z przedstawicielami firm, prezentacje ciekawostek i nowoczesnych rozwiązań technologicznych w branży elektryczno-elektronicznej, informatycznej i mechanicznej, wystawa prac uczniów i prezentacja osiągnięć szkolnych kół naukowych.

(zdjęcia: zst-tarnow.pl)


100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

„Tarnów – miaSTO techniki” – takie hasło przyświecało tegorocznym, wyjątkowym Tarnowskim Dniom Elektryki. W tym roku przypada bowiem setna rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich i z tej okazji organizatorzy przygotowali niezwykle ciekawy program. Konferencja Naukowa, w której udział brała Prezes NOT Tarnów, odbyła się w środę, 29 maja w Auli PWSZ w Tarnowie. (program na plakacie poniżej)

 (zdjęcie: pwsztar.edu.pl)

23 maja 2019 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w tarnowskim Ratuszu z udziałem władz samorządowych i zaproszonych gości. Patronat Honorowy wydarzenia objął Prezydent Miasta Tarnowa.

Film z wydarzenia: https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/3234,tarnow-stowarzyszenie-elektrykow-polskich-ma-100-lat


100-lecie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

11 kwietnia 2019 r. w budynku Domu Technika NOT w Tarnowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS organizowane przez Koło Ciepłowników przy MPEC S.A. w Tarnowie. W imprezie udział brała Pani Prezes TJO NOT Tarnów Renata Łabędź.
XXV GALA PLEBISCYTU ZŁOTY INŻYNIER

27 lutego 2019 r. Prezes Zarządu TJO NOT Tarnów mgr inż. Renata Łabędź wzięła udział w uroczystej Jubileuszowej XXV Gali Plebiscytu „Złotego Inżyniera 2018” z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Najważniejszymi gośćmi Gali było 25 laureatów: młodych, wyróżnionych, srebrnych, złotych, diamentowy, w tym dwóch Honorowych Inżynierów XXV Plebiscytu oraz trzech Złotych Inżynierów Ćwierćwiecza.

Finał plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” był świętem środowiska technicznego, a rocznicowy czas dodał mu specjalnego znaczenia. Na łamach 153-letniego „Przeglądu Technicznego” niejednokrotnie opisywano sukcesy polskich inżynierów w różnych okresach historii, nie zapominając o uwarunkowaniach, w jakich przyszło im działać. Praca zawodowa laureatów wszystkich edycji plebiscytu przypadła w trudnym czasie transformacji oraz uczenia się zasad wolnego rynku. Musieli szybko przechodzić kurs ekonomii i prawa. Często nauka ta była bolesna, ale też sukcesy sprawiały wielką satysfakcję. Wielu z nich ma już na swym koncie różnorodne odznaczenia, wyróżnienia i tytuły oddające ich ogromny dorobek zawodowy.

Każdego roku wręczając dyplomy i statuetki laureatom, wybranym przez Czytelników spośród kandydatów prezentowanych przez cały rok widać, że polscy inżynierowie bardzo dobrze nadążają za wręcz rewolucyjnymi zmianami w nauce i technice.

Laureaci plebiscytu „Przeglądu Technicznego” swoją pracą potwierdzają, iż inżynierowie zdają sobie sprawę, że twórczość techniczna wykracza obecnie poza obszar czystej technologii. Natomiast tytuł „Honorowy Złoty Inżynier” dowodzi, iż wiedza ścisła i pragmatyzm inżynierski umożliwiają osiągnięcie sukcesów w innych zawodach.  (źródło: enot.pl)


Konferencja o paliwach i biopaliwach w PWSZ

26 lutego 2019 r. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pt. ,,Paliwa i biopaliwa – stąd do przyszłości”. Organizatorem konferencji był Zakład Inżynierii Materiałowej Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie. Wśród uczestników obecna była Prezes NOT Tarnów oraz członkowie stowarzyszeń technicznych.

Zgromadzonych licznie gości – przedstawicieli tarnowskich stowarzyszeń technicznych, tarnowskiego przemysłu, uczniów lokalnych szkół średnich, nauczycieli akademickich i studentów naszej Uczelni przywitał dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego. Moderatorem konferencji był gość specjalny – Brian Scott – redaktor anglojęzycznej wersji czasopisma „Nafta i gaz”, znany dziennikarz i nauczyciel akademicki.

Przedmiot konferencji, czyli paliwa i biopaliwa w kontekście teraźniejszości i przyszłych czasów, został zaprezentowany przez trzech prelegentów. Piotr Woźniak (Kierownik Platformy Baltic Beta, Lotos Petrobaltic S.A.) omówił Wyzwania i problemy związane z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego w strefach morskich Bałtyku; dr inż. Martynika Pałuchowska (Przewodnicząca Podkomitetu ds. Paliw Płynnych PK1 Komitetu Technicznego KT222 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym) przedstawiła temat Materiały pędne i materiały konstrukcyjne; zagadnienie Paliwo z alg – fantazja czy rzeczywistość przybliżył w swoim wystąpieniu pomysłodawca i jeden z głównych organizatorów konferencji, dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek (PWSZ w Tarnowie, Instytut Politechniczny).

Wypełniona do ostatniego miejsca Aula, aktywny udział uczestników, liczne pytania oraz inspirująca dyskusja są najlepszym dowodem tego, że inicjatywa odniosła spory sukces, a propozycja programowa konferencji trafiła w oczekiwania gości.

(źródło: pwsztar.edu.pl)


Dnia 21 lutego 2019 r. Pani Prezes Renata Łabędź spotkała się z Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT Ewą Mańkiewicz-Cudny oraz Dyrektorem Generalnym FSNT-NOT Mariuszem Płaczkiewiczem w siedzibie NOT w Warszawie.


Bliskie spotkania  z chemią w ZST

12 lutego 2019 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie już po raz piąty odbyły się Bliskie spotkania z chemią.  Jest to sesja popularnonaukowa, która pozwala poznawać świat chemii i wpływ zjawisk  chemicznych na życie codzienne. Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy naukowi uczelni wyższych, Grupy Azoty oraz członkowie Szkolnego Koła Młodych Chemików.

Wśród zaproszonych gości obecna była Renata Łabędź – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie, Zbigniew Paprocki i Stanisław Oczkowicz z SITPChem oraz dr Eliza Krzyńska-Nawrocka z PWSZ w Tarnowie.

https://www.zst-tarnow.pl/bliskie-spotkania-z-chemia-w-zst-v-edycja/


Zapraszamy na szkolenie członków MOIIB
Szczegóły: http://www.pzitb.org.pl/index.php…


Dnia 31 stycznia 2019 r. odbyło się Zebranie Zarządu NOT Tarnów.


28 stycznia 2019 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie odbyło się szkolenie pt. „Ustawowe poświadczenie właściwości użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych – certyfikaty, atesty, deklaracje, krajowe oceny techniczne, w kontekście wymagań ochrony p.pożarowej”, współorganizowane z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Spotkanie prowadził mgr inż. Dariusz Zgorzalski z Krajowej Oceny Technicznej. KOT jest to ogólnopolski portal edukacyjny dla inżynierów, techników budownictwa, producentów, sprzedawców, importerów wyrobów budowlanych. W ramach szkolenia Pan Dariusz przygotował fachową, ciekawą i wyczerpującą temat prezentację.

Materiały ze szkolenia do pobrania >> DZGORZALSKI_KOT_EDU_PL_MAŁOPOLSKA_TARNÓW_2019


Dnia 14.01.2019 r. Pani Prezes Renata Łabędź uczestniczyła w spotkaniu z Panią dr Małgorzatą Kołpa – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Podczas spotkania omawiane były plany rozwinięcia współpracy pomiędzy uczelnią a tarnowską jednostką NOT.


XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

8 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się II etap 45 okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.Na otwarciu Olimpiady obecna była Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie p. Renata Łabędź, Wiceprezes Zarządu GRUPA AZOTY p. Grzegorz Kądzielawski oraz Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty p. Artur Puciłowski.
Komisja pracowała w składzie: Barbara Pajdo, Andrzej Witkowski, Andrzej Szlanta oraz Władysław Strejczek.W zawodach szkolnych wzięło udział  409 uczniów z 14 szkół działających na terenie Delegatury Małopolskiego Komitetu Okręgowego w Tarnowie. W zawodach okręgowych Olimpiady wzięło udział 56 uczestników, w tym 44 z grupy elektryczno-elektronicznej oraz 12 z mechaniczno-budowlanej. Uczestnicy reprezentowali osiem szkół regionu Małopolski: Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych  w Nowym Sączu, Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach, Zespół  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, Zespół  Szkół Nr 1 w Bochni, Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Brzesku, Zespół  Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie oraz Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie.Należy podkreślić, że w ubiegłym roku tj. w 44 OWT wśród 30 uczestników zawodów centralnych w grupie elektryczno – elektronicznej aż 7 uczniów było z naszego okręgu, 2 z nich uzyskało tytuł  LAUREATA.Przypomnijmy, że na laureatów czeka wiele nagród, między innymi: dyplom oraz zaświadczenie laureata i finalisty Olimpiady Wiedzy Technicznej, nagrody rzeczowe, prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki, zgodne z uchwałami senatów wyższych uczelni technicznych, wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel – opiekun laureata. Olimpiada Wiedzy Technicznej jest świetną promocją szkół, które kształcą przyszłe kadry techniczne.Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy zakwalifikowania się do finału ogólnopolskiego XLV OWT. 
(źródło: www.zst-tarnow.pl)

Dnia 20.12.2018 r. Pani Prezes Renata Łabędź uczestniczyła w Spotkaniu Świąteczno-Noworocznym Zarządu Oddziału SEP w Tarnowie.Opłatek samorządowy subregionu tarnowskiego

Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim łamano się opłatkiem w gronie samorządowców, przedsiębiorców i szefów instytucji. W opłatku uczestniczył m.in. wojewoda Piotr Ćwik, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, biskup tarnowski Andrzej Jeż, starosta tarnowski Roman Łucarz, a także prezes tarnowskiego NOT Renata Łabędź.

Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Młodzieżowej Crushed Sounds Big Bandu. Tradycyjnie też harcerze przekazali zebranym betlejemskie światełko pokoju. Po części oficjalnej przyszła chwila na złożenie sobie życzeń i połamanie się opłatkiem.

19 grudnia 2018 r. (fot. Artur Gawle)


Znalezione obrazy dla zapytania herb tarnowaDnia 19 grudnia 2018 r. Pani Prezes Renata Łabędź spotkała się z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą. Podczas spotkania rozmawiano o wzajemnej współpracy pomiędzy tarnowskim NOT a Urzędem Miasta.


17 grudnia 2018 r. w świątecznym klimacie odbyło się Zebranie Zarządu NOT FSNT Rada w Tarnowie.


Promocja Tarnowskich Dialogów Naukowych

7 grudnia 2018 r. w Sali Lustrzanej odbyła się promocja pierwszego numeru czasopisma „Tarnowskie Dialogi Naukowe”. W uroczystej sesji na zaproszenie udział brała Prezes tarnowskiego NOT mgr inż. Renata Łabędź.

„Tarnowskie Dialogi Naukowe” to nowe, niezależne, recenzowane czasopismo naukowe, które wydawane będzie jako rocznik. W pierwszym numerze przeczytać można teksty dotyczące literaturoznawstwa, filmoznawstwa, socjologii, językoznawstwa, komputerowych systemów pomiarowych, historii, kulturoznawstwa, prawa oraz fotografii, m.in.: „Uwikłany w technikę – o pociągu Grabińskiego do pociągów i techniki” Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej, „Trzeci sens” Rolanda Barthesa – próby odczytania” Dariusza Kobylańskiego, „Tarnowskie wydawnictwa podziemne jako środowisko kultury opozycyjnej” Wojciecha Nowaka, „Stronnictwa polityczne w Radzie Miejskiej Tarnowa w latach 1867-1918” Grzegorza Kądzielawskiego i Dawida Solaka czy „W służbie technice i nie tylko… – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – pomiędzy przeszłością a teraźniejszością” Lesława Świętochowskiego.                                                           (źródło: http://www.kt24.pl)


Nowy Prezes NOT Tarnów

Dnia 20 listopada 2018 r. w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Rady NOT w Tarnowie. Głównym przedmiotem tego Zebrania był wybór Prezesa Zarządu Rady.
Delegaci Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT w wyniku tajnego głosowania wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu – mgr inż. Renatę Łabędź (członek stowarzyszeń SITPChem i PZITS).


Już w najbliższy wtorek, 27 listopada 2018 r. odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowana najnowsza książka dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej „De te fabula narratur… Lektury labiryntów, labirynty lektur”.

Książka jest zbiorem studiów i szkiców na temat znaków kultury i ich reinterpretacji w tekstach literackich (od twórczości Homera, Umberto Eco, przez Rolanda Topora po opowieści o Jamesie Bondzie Iana Fleminga), a także ich filmowych ujęciach. Podczas spotkania będzie można wysłuchać wykładu autorki pt. „O sensie istnienia i czytania książek”.

Impreza odbędzie się we wtorek, 27 listopada, początek o godz. 13.15 w Auli (C 017). Organizatorem jest Dział Wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wstęp jest wolny.


26 listopada 2018r. w Domu Technika NOT w Tarnowie w tradycji listopadowej zadumy i szacunku dla pamięci zmarłych odbyły się Zaduszki NOT-owskie


XX Zlot Niepodległościowy – Łowczówek 2018

W niedzielę 4 listopada 2018 roku odbył się na cmentarzu Legionistów w Łowczówku XX Zlot Niepodległościowy w roku setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Gościem honorowym uroczystości był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Wśród wielu pocztów sztandarowych był także poczet Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie.

 


Dnia 29.X.2018 r. odbyło się Zebranie Zarządu NOT Tarnów.


Konferencja  Naukowo–Techniczno–Historyczna pt. „Twórcy Niepodległości”

29 października 2018 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie Zarząd Rady NOT i Oddziału SIMP w Tarnowie zorganizowali Konferencję Naukowo–Techniczno-Historyczną pt. „Twórcy Niepodległości”, w której uczestniczyli  Członkowie Stowarzyszeń N-T.


Dnia 23.VIII.2018 r. odbyło się Zebranie Zarządu NOT Tarnów.


1 sierpnia 2018 r., jak co roku, prezesi tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO-NOT spotkali się przy mogile mgr inż. Henryka Ziemnickiego – żołnierza AK, uczestnika Powstania 1944 roku – utrwalając wspomnienia jego działalności.  więcej >>


Dnia 26.VII.2018 r. (czwartek) godz. 17.00 odbyło się Zebranie Zarządu NOT Tarnów.


Dnia 25 czerwca 2018 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z nowymi delegatami do Rady NOT FSNT w Tarnowie.

Na zebraniu zostali wybrani nowi członkowie Zarządu NOT FSNT Rada w Tarnowie.


Dnia 30 maja 2018 r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się XI Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Tarnowa, w której uczestniczył Prezes NOT Tarnów – Piotr Gębiś.


Prezes Piotr Gębiś uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli terenowych jednostek organizacyjnych NOT z władzami naczelnymi FSNT-NOT, które odbyło się w dniach 22-23 maja 2018 r. w Otrębusach pod Warszawą. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw Federacji NOT.


Najchętniej wybierana przez studentów wyższa szkoła zawodowa w Polsce świętuje w tym roku jubileusz 20-lecia powstania. Z tej okazji organizuje szereg imprez o charakterze naukowym, kulturalnym oraz sportowym. Honorowym Patronem Jubileuszu jest Prezydent RP, Andrzej Duda.

Dnia 18 maja 2018 r. Prezes NOT Tarnów Piotr Gębiś uczestniczył w uroczystym Jubileuszowym Posiedzeniu Senatu z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.


10 maja 2018 r. Prezes NOT Tarnów Piotr Gębiś brał udział w wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego, które odbyło się w Tarnowie.

Głównymi tematami obrad były najważniejsze inwestycje, jakie są obecnie realizowane w regionie i te planowane w najbliższych latach, kwestia przygotowywanej właśnie strategii rozwoju województwa do 2030 roku, a także najbardziej palące problemy subregionu tarnowskiego.  Dnia 11.04.2018 r. odbyło się Zebranie Zarządu TJO NOT w Tarnowie.X Posiedzenie Rady Gospodarczej Tarnowa /fot. Paweł Topolski – tarnow.pl/

Dnia 15 marca 2018 r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się X Posiedzenie Rady Gospodarczej, w której na zaproszenie Prezydenta Miasta Tarnowa uczestniczył Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie – Piotr Gębiś. Podczas Posiedzenia Prezydent Roman Ciepiela wręczył Panu Prezesowi akt powołania na Członka Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Tarnowa.

Program:

 1. Wystąpienie Prezydenta Tarnowa.
 2. Podpisanie porozumienia o współpracy Tarnowa – prezydent Roman Ciepiela z Gminą Pleśna – wójt Józef Knapik oraz Miastem i Gminą Tuchów – burmistrz Adam Drogoś.
 3. Wręczenie aktu powołania na Członka Rady Gospodarczej, Panu Piotrowi Gębisiowi – Prezesowi Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie.
 4. Wykład pn.: „Wpływ dużych miast na rozwój otoczenia regionalnego – pozycja Tarnowa” – Pan dr Michał Kudłacz – Katedra Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 5. Prezentacja współpracy Gminy Miasta Tarnowa z Gminami Aglomeracji Tarnowskiej w obszarach: Transportu, Edukacji, Opieki zdrowotnej, Kultury, Rozwoju gospodarczego i Rynku pracy – Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa.
 6. Prezentacja współpracy z Gminami Aglomeracji Tarnowskiej w obszarze promocji gospodarczej i współpracy aglomeracyjnej na rzecz pozyskiwania inwestorów – Pan Łukasz Blacha – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Koordynator współpracy.


Szkolenie dla mechaników, diagnostów, blacharzy, lakierników, wulkanizatorów serwisów samochodowych

Pojazdy o  napędzie hybrydowym i elektrycznym

14 kwietnia 2018 r. (sobota)  więcej >>

 

Dnia 26 lutego 2018 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Innowacyjne metody ograniczania niskiej emisji” – prezentujący dr Marek Chyc (tarnowski „Pionier Innowacji 2017”) więcej >>

 


Dnia 12 lutego 2018 r. w NOT Tarnów odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych biernymi i sprężonymi elementami kompozytowymi oraz zbrojenie nawierzchni bitumicznych siatkami kompozytowymi w systemie S&P Polska”  więcej >>

 


Prezes NOT Tarnów wziął udział w dorocznym Spotkaniu Przewodniczącego Rady MOIIB dr inż. Stanisława Karczmarczyka i Członków Prezydium Rady MOIIB z Prezesami Oddziałów NOT i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z terenu woj. małopolskiego, które odbyło się 30.01.2018 r. w siedzibie MOIIB w Krakowie.


Znalezione obrazy dla zapytania powiat tarnowskiW dniu 17.01.2018 r. Prezes Piotr Gębiś spotkał się ze Starostą Tarnowskim Romanem Łucarzem. Tematem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Terenową Jednostką Organizacyjną NOT w Tarnowie.


Znalezione obrazy dla zapytania herb tarnowaDnia 8.01.2018 r. delegacja NOT Tarnów w składzie: Prezes Piotr Gębiś, Wiceprezes Mieczysław Menżyński oraz członek Rady Jerzy Czerwiński spotkali się z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą.
Podczas spotkania przedstawiono plany związane z rozwinięciem wzajemnej współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i tarnowską jednostką NOT.


XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej

fot. ZST Tarnów

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach odbył się II etap XLIV okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej. Organizatorem olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Na otwarciu Olimpiady obecny był Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie p. Piotr Gębiś, Wiceprezes Zarządu GRUPA AZOTY p. Józef Rojek oraz Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty p. Artur Puciłowski.

Komisja pracowała w składzie: Barbara Pajdo, Andrzej Witkowski, Andrzej Szlanta oraz Władysław Strejczek.

W tegorocznej olimpiadzie wzięło udział 18 uczestników z grupy tematycznej elektryczno-elektronicznej z czterech szkół z regionu tarnowsko-sądeckiego.

Na laureatów czeka wiele nagród m.in.:

 • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i finalisty OWT,
 • Nagrody rzeczowe,
 • Prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych,
 • Wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel-opiekun Laureata OWT.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.W poniedziałek 18 grudnia 2017 roku odbyło się przedświąteczne Zebranie Zarządu TJO-NOT Tarnów, na którym omawiane były istotne sprawy dotyczące planowanych działań.


IMG_8341W środę, 29 listopada 2017 r. w Domu Technika Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze Rady NOT.

Głównym przedmiotem tego Zebrania był wybór Prezesa Zarządu Rady NOT w Tarnowie po śmierci  mgr inż. Jacka SUMERY. 

Delegaci Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT w wyniku tajnego głosowania wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu Rady NOT w Tarnowie Kol. mgr inż. Piotra GĘBISIA.22 stycznia 2016 r. odbyło się Noworoczne Zebranie Zarządu TJO – NOT w Tarnowie

Zebranie odbyło się wg programu:

 1. Informacja o konferencjach NT – I kwartał 2016 r.
 2. Informacja z Krajowej Rady NOT (Warszawa, 12.12.2015 r.)
 3. Program działalności na 2016 rok – przekazanie.
 4. Wstępna informacja o sytuacji finansowej na 31.12.2015 r.
 5. Dyskusja uwarunkowań finansowych dla TJO-NOT na 2016 rok.
 6. Krótki komentarz do zrealizowanego programu 2015 r.
 7. Życzenia na Nowy 2016 Rok – własne i otrzymane z otoczenia.

________________________________________________________________________________

42 Olimpiada Wiedzy Technicznej

owt2015-11

12 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie odbyły się okręgowe zawody 42. Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Zawody Okręgowe (II stopnia) polegają na :

 1. Rozwiązaniu zadania z zastosowania informatyki w technice lub zadania optymalizacyjnego
 2. Rozwiązaniu 2 zadań spośród 3 w wybranej grupie tematycznej.

Zawody rozgrywane są w warunkach kontrolowanej samodzielności. Podczas rozwiązywania zadań uczestnicy mogą korzystać z tablic, kalkulatorów do obliczeń oraz kilku poradników tematycznych przyniesionych ze sobą, natomiast nie mogą korzystać z komputerów przenośnych, laptopów, tabletów itp. z telefonów komórkowych oraz własnych notatek i zbirów zadań  (w tym zbioru zadań z OWT).

Olimpiadę Wiedzy Technicznej po raz pierwszy rozegrano w roku szkolnym 1974/75, zatem jest to już 42 edycja tej olimpiady.  Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.  Poziom merytoryczny i organizację Olimpiady zapewnia Komitet Główny OWT.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną wymagającą od uczniów dobrej wiedzy z różnych dziedzin. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych , zarówno technicznych jak i ogólnokształcących.

Celem OWT jest :

 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • budzenie  i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w danym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
 • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych,
 • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu  istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Zawody OWT są 3 stopniowe, tzn. na poziomie szkolnym, okręgowym i centralnym.

Małopolski Komitet Okręgowy – Delegatura w Tarnowie jest organizatorem OWT dla uczniów ze szkół byłego województwa tarnowskiego i nowosądeckiego. Sekretarzem Delegatury w Tarnowie jest pani Barbara Pajdo.

Należy podkreślić, że  Delegatura OWT w Tarnowie co roku ma znaczące osiągnięcia  w kraju.  Od  zawsze jest reprezentowana w zawodach centralnych, a nasi uczniowie bardzo często uzyskują tytuły laureatów.

W br. Zarząd NOT reprezentował pan Zbigniew Wadach.

______________________________________________________________________________________________________

Zaproszenie_Zaduszki 30.11.2015 Slajd2

_____________________________________________________________________________________

XVII Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2015″

W niedzielę 8 listopada 2015 r. odbył się XVII Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2015″ – 101 rocznica bitwy pod Łowczówkiem. Delegacja TJO NOT Tarnów – ze sztandarem i kwiatami – uczestniczyła w uroczystościach.

31

2

________________________________________________________________________________

logo jub

Tarnów,  17.VI.2015 r.

________________________________________________________________________________

Partnerstwo Naczelnej Organizacji Technicznej TJO w Tarnowie i SNT

z Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

zst-29

31 stycznia 2014 roku w Domu Technika NOT w Tarnowie zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Naczelną Organizacją Techniczną TJO w Tarnowie a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego.

Strony uznały, ze zawarte partnerstwo pozwoli na realizację celów i zainteresowań w zakresie:

1.Pozyskiwania aktywności młodzieży i wypracowanie dla nich stosownej pozycji w środowisku technicznych stowarzyszeń SNT – NOT.

2.Dzielenia się efektami realizacji własnych programów popularyzacji technicznej, gospodarczej i innowacyjnej problematyki.

3.Uzgadnianie wybranych tematów i elementów współpracy w realizacji wystaw, konferencji i opracowań problemowych.

4.Poszerzania opiniotwórczego „forum społecznościowego” dla poznania i wspierania inicjatyw i projektów gospodarczo-innowacyjnych dla miasta i regionu.

5.Wsparcie organizacyjne dla tarnowskich edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej i konkursów, jnp. Mistrz Techniki FSNT-NOT.

W uroczystym podpisaniu oraz bogatej dyskusji i omówieniu problematyki dalszej współpracy udział wzięli ze strony ZST: Dyrektor Krzysztof Kołaciński oraz Przewodniczący Koła SEP Andrzej Kieć i Ryszard Knapik, natomiast ze strony TJO-NOT: Prezes Jacek Sumera, Wiceprezes PZITS Mieczysław Menżyński, Wiceprezes SEP O/Tarnów Władysław Bochenek i Członek Zarządu TJO-NOT Jerzy Czerwiński.

Link do klipu TV z wydarzenia: http://www.timeto.pl/telewizja/video/najlepsze-technikum-w-tarnowie-podpisalo-umowe-z-not.html

urasinski10jZdjęcia: Patryk Urasiński (ZST)

________________________________________________________________________________