Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 (art. 36.pkt 1) określa obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa ( z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 36 pkt 2).

Oferta szkoleń z zakresu świadectw charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego, audytu efektywności energetycznej oraz audytu energetycznego przedsiębiorstw

 

1. Moduł- Szkolenie dla audytorów energetycznych: świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne budynków

Zajęcia obejmują 8 dni szkolenia po 8h zegarowych

Celem szkolenia jest opanowanie zasad i metod wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce Energetycznej oraz audytów energetycznych budynków zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r (z późniejszymi zmianami) „o wspieraniu termomodernizacji i remontów” oraz rozporządzeniami wydanymi do tych ustaw.

Szkolenie w ciągu 8 dni przedstawia krok po kroku:

– zasady prawne

– metody obliczeniowe charakterystyki energetycznej budynków

– sposoby zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i klimatyzacji budynków oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

– metody obliczenia audytów energetycznych budynków.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się obsługą z programów komputerowych: Builddesk i Arcadia Termo Pro służącymi do obliczeń charakterystyki energetycznej budynków oraz (Arcadia Termo Pro) wykonania audytu energetycznego. Następnie na zajęciach wykonywane są zarówno świadectwa charakterystyki energetycznej dla przykładowych budynków jak i audyty energetyczne.

Koszt szkolenia od osoby w grupie min. 8 osób: 1 500,00zł

 

 2. Moduł- Szkolenie dla audytorów efektywności energetycznej oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw:

Zajęcia obejmują 3 dni szkolenia po 8h zegarowych

Szkolenie opiera się na założeniu, że uczestnicy opanowali wykonywanie audytów energetycznych budynków, na szkoleniu, które jest opisane w pkt 1 lub samodzielnie. To szkolenie ma na celu rozszerzenie wiedzy audytorów energetycznych lub osób zmierzających po kursie dla audytorów zająć się tą dziedziną o tematy dotyczące audytu efektywności energetycznej oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Omówiona zostanie Ustawa o Efektywności Energetycznej z 20.05.16 (obowiązująca od 1.10.16), oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”. Przedstawione zostaną sposoby o na poprawę efektywności energetycznej oraz zasady ich stosowania. Omówione zostaną zarówno metody zmniejszenia zużycia energii jak i wykorzystanie w tym celu energii odnawialnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikającymi z w/w ustawy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”. Omówione zostaną również wytyczne NFOŚiGW w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw przedstawione w dokumentach funduszu:

  1. „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
  2. „Wytyczne dla opracowania zakresu i zasad wykonania audytu energetycznego dla programu priorytetowego Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Wytyczne te przedstawiają m.in. podział audytu energetycznego na następujące części:

a) AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH

b) AUDYTY ENERGETYCZNE SIECI CIEPŁOWNICZYCH

c) AUDYTY ENERGETYCZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA/ENERGII ELEKTRYCZNEJ/CHŁODU

d) AUDYTY ENERGETYCZNE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

e) AUDYTY ENERGETYCZNE OŚWIETLENIA

Następnie uczestnicy kursu przykładowe audyty z zastawianiem metody uproszczonej przedstawionej w rozporządzeniu oraz audyty lokalnego źródła ciepła i sieci ciepłowniczej.

Uczestnicy obu szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe w postaci plików przygotowanych na to szkolenie do pobrania z dysku wirtualnego.

Koszt szkolenia od osoby w grupie min. 8 osób: 600,00zł

Łączny koszt obu modułów: 2100 zł od osoby.

Koszt w obu przypadkach obejmuje:

  1. przeprowadzenie szkolenia
  2. catering podczas zajęć (przerwy kawowe i obiad).
  3. w/w materiały szkoleniowe w postaci plików komputerowych.

Szkolenia odbywają się w Tarnowie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej, Rynek 10.

Na życzenie klientów jest możliwość zorganizowania szkolenia w innych miastach, pod warunkiem zebrania 12 osób zainteresowanych tym samych szkoleniem.

__________________________________

W przypadku zainteresowania bezpłatną wyceną audytu prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres e-mail: formularz-do-wyceny-audytu-przedsiebiorstwa

Szczegółowe informacje pod nr tel. 14-630-01-72, e-mail: nottarnow@wp.pl