2024 ROK GENERAŁA INŻYNIERA JÓZEFA BEMA

2024 ROK GENERAŁA INŻYNIERA JÓZEFA BEMA 
Przedstawiamy ogólnopolski program obchodów FSNT-NOT, którego numerem 1 są uroczystości 14 marca w Tarnowie.

W 2024 r. przypada 230-lecie urodzin (14 marca 1794 r.) generała inżyniera Józefa Bema, w związku z tym Rada Krajowa FSNT-NOT postanawia ustanowić rok 2024 Rokiem Generała Inżyniera Józefa Bema, założyciela Towarzystwa Politechnicznego Polskiego – pierwszego polskiego stowarzyszenia inżynierskiego, bohatera trzech narodów: Polski, Węgier i Turcji.

PROGRAM OBCHODÓW FSNT-NOT:
1. Sesja otwierająca w Tarnowie (miejsce urodzenia i pochowania gen. J. Bema) – 14 marca 2024 r.
2. Widowisko słowno-muzyczne zorganizowane wspólnie z Centralną Biblioteką Wojskową, poświęcone życiu i działalności gen. J. Bema
3. Konkursy:
• na mini widowisko historyczne dla młodzieży szkół, których patronem jest gen. J. Bem;
• na opracowanie komiksu obrazującego działalność i walki bohatera trzech narodów.
4. Wydanie broszury dokumentującej życie, osiągnięcia inżynierskie i formy upamiętnienia gen. J. Bema w Polsce, na Węgrzech i w Turcji
5. Włączenie szkół i innych instytucji im. gen. J. Bema w obchody.
6. Sesja podsumowująca obchody w 119-letnim Warszawskim Domu Technika NOT.

 

Wkrótce więcej szczegółów odnośnie tarnowskich obchodów 230-lecia urodzin naszego Generała.