„Podróż przez Świat Szkła i Gazownictwa – Wizja Tradycji i Innowacyjności”

11 czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę techniczną „Podróż przez Świat Szkła i Gazownictwa – Wizja Tradycji i Innowacyjności” do Krosna i Strachociny w ramach programu „Akademia Inżyniera”.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Zwiedzanie odbyło się z przewodnikiem CDS, połączone z warsztatami, poznanie historii krośnieńskiego hutnictwa, dawnego szkła użytkowego oraz współczesnego szkła artystycznego, pokazy hutnicze, możliwość zakupu wyrobów hutniczych ze szkła.

Po przejeździe do Starchociny uczestnicy weszli na teren Węzła Gazowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., gdzie wysłuchali wykładu na temat technicznych aspektów budowy i zasad funkcjonowania węzła oraz strategicznego znaczenia obiektu  w ogólnopolskim systemie przesyłowym gazu ziemnego, zwiedzili instalacje gazowe i automatykę przemysłową oraz zapoznali się z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa eksploatacji systemów przesyłu gazu i ochrony obiektów.

Następnym punktem programu było wejście na teren Podziemnego Magazynu Gazu w Strachocinie (odległość od węzła 1,3 km), wykład na temat technicznych aspektów budowy PMG i zasad jego funkcjonowania, zatłaczanie gazu do magazynu, sczerpywanie gazu z magazynu, zwiedzanie instalacji gazowych i automatyki przemysłowej.

Po przejeździe do „Bobolówki” i zwiedzeniu Kaplicy Św. Andrzeja Boboli – patrona Polski, wysłuchano prelekcji na temat życia i świętości Andrzeja Boboli – patrona Polski oraz historii rozwoju kultu św. Andrzeja Boboli na terenie Strachociny.

Wycieczka zakończyła się wspólnym grillem na terenie Bobolówki połączonym z wymianą myśli, poglądów i rozmowami na różne tematy na łonie wspaniałej natury.