III Forum „Nauka-Gospodarka-Biznes” w Tarnowie

14 czerwca Aula im. Jana Szczepanika Akademii Tarnowskiej ponownie stała się miejscem dyskusji ekspertów na temat powiązań i zależności między nauką, sektorem prywatnym i administracją państwową podczas III edycji Forum „Nauka-Gospodarka-Biznes”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata akademickiego oraz przedsiębiorcy i reprezentanci wielu instytucji z Tarnowa i regionu. Naczelną Organizację Techniczną w Tarnowie reprezentowali Wiceprezes Lesław Świętochowski oraz członek zarządu Stanisław Oczkowicz.

Celem spotkania jest rozwój współpracy pomiędzy największą Uczelnią regionu a bardzo szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach forum odbyły się trzy panele dyskusyjne:

  1. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki czyli problem migracji – omówiono tutaj wyzwania i problemy związane z migracją w kontekście gospodarczym.
  2. Kompetencje przyszłości – skupiono się na umiejętnościach i kompetencjach, które będą kluczowe w nadchodzących latach.
  3. Nauka i biznes – fundament innowacyjnych rozwiązań – dyskutowano o roli współpracy między nauką a biznesem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

źródło: Akademia Tarnowska