Sprawozdanie za rok 2017.

Sprawozdanie z działalności TJO

Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie w 2017 roku

 

Zorganizowano i przeprowadzono konferencje naukowo-techniczne w TJO-NOT:

 1. Konferencja pt. „MEW – Potencjał energetyczny i inwestycyjny dolnego Dunajca”

27 styczeń 2017 r.

 1. Konferencja pt. „Drogowe inwestycje Miasta i węzła komunikacji”

26 maja 2017 r.

 1. Wspomnienia Zaduszkowe w tradycji listopadowej zadumy i szacunku dla pamięci zmarłych ze stowarzyszeń technicznych Tarnowa i z cyklu wspomnień o bliskich z albumów rodzinnych, a uczestników Wielkiej Wojny

21.11.2017 r.

 

Zorganizowano i przeprowadzono seminaria:

 1. Seminarium tematyczne cz.I pt. „Stosowane praktyki i przepisy dla ochrony środowiska i klimatu – Techniki i urządzenia niskoemisyjnego spalania w systemach grzewczych(współorganizacja z MOIIB)

17 luty 2017 r.

 1. Seminarium szkoleniowe z branży ogólnobudowlanej pt. Innowacyjne produkty marki HANNE, RUREDIL oraz MONOLITH dla ochrony fundamentów, dachów, balkonów oraz tarasów(współorganizacja z MOIIB)

27 luty 2017 r.

 1. Seminarium szkoleniowe z branży ogólnobudowlanej pt. Prace szczególnie niebezpieczne, organizowanie i dokumentowanie” (współorganizacja z MOIIB)

13 marca 2017 r.

 1. Seminarium tematyczne cz.II pt. „Stosowane praktyki i przepisy dla ochrony środowiska i klimatu – Techniki i urządzenia niskoemisyjnego spalania w systemach grzewczych”

24 marca 2017 r.

 1. Seminarium szkoleniowe z branży ogólnobudowlanej pt. Systemy napraw, wzmocnień i ochrony konstrukcji betonowych oraz renowacje obiektów zabytkowych w systemie HAHNE(współorganizacja z MOIIB)

3 kwietnia 2017 r.

 1. Seminarium tematyczne cz.III pt. „Wiedza, praktyki i techniki dla ochrony środowiska”

21 kwietnia 2017 r.

 1. Seminarium szkoleniowe z branży sanitarnej pt. ”Zastosowanie tworzyw sztucznych w sieciach i instalacjach sanitarnych” (współorganizacja z MOIIB)

23 października 2017 r.

 1. Seminarium tematyczne pt. „Ochrona przeciwporażeniowa oraz BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych” (współorganizacja z MOIIB)

8 listopada 2017 r.

 

Odbyto przewidywane zebrania Zarządu i Rady TJO-NOT w Tarnowie.

Zarząd brał czynny udział w okolicznościowych konferencjach organizowanych przez władze Miasta oraz uroczystościach z okazji historycznych i gospodarczych rocznic oraz zdarzeń organizowanych przez tutejsze samorządy i środowiska gospodarcze.

Prezes Zarządu Jacek Sumera był członkiem i aktywnie uczestniczył w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Tarnowa.

Rozwijamy udanie seminaryjną współpracę z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz tematyczną z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.

Jesteśmy współorganizatorem okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej i aktywizujemy umowy współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach.