Wspomnienia Zaduszkowe
w tradycji listopadowej zadumy i szacunku dla pamięci zmarłych:

1.Tadeusz ZAWILIŃSKI (PZITS)

2.Władysław MAJKA – członek MOIIB (SEP)

3.Jerzy BRAUN – z cyklu „Pochodzi z Tarnowa” – żołnierz, poeta (SIMP)

Z powodu panującej pandemii COVID-19, wspomnienia zaduszkowe w br. prezentowane będą tylko przez stronę internetową

 

Prezentacje zaduszkowe:

 


Od 2009 roku NOT podtrzymuje wieloletnią tradycję zaduszkowych spotkań poświęconych pamięci technicznego środowiska Tarnowa. Organizacja ich spełnia zacny obowiązek pamięci. Przywołujemy wspomnienie osób, których praca, wysoka wiedza, fachowość i twórczy wkład w gospodarczą działalność tarnowskich firm jest godna przypomnienia i naśladowania.

Od 2014 roku w 100-lecie I wojny światowej oraz w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezentujemy wspomnienia o zasłużonych generałach z naszego regionu, a także o żołnierzach z bliższych i dalszych albumów rodzinnych.

Wspominając osoby zasłużone dla Polski nie możemy pomijać ludzi przemysłu i handlu, dlatego od 2019 prezentujemy postaci takie jak np. Eugeniusz Kwiatkowski.