5 listopada 2019 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie w tradycji listopadowej zadumy i szacunku dla pamięci zmarłych odbyły się X już Zaduszki NOT.

W tym roku wspominaliśmy:

  1. Andrzej Krzysztoforski (SITPChem – prez. Stanisław Oczkowicz)
  2. Marian KUKIEL – żołnierz II WŚ (prez. SIMP – Lesław Świętochowski)
  3. Eugeniusz Kwiatkowski (prez. SIMP- Lesław Świętochowski)

 


Od 2009 roku NOT podtrzymuje wieloletnią tradycję zaduszkowych spotkań poświęconych pamięci technicznego środowiska Tarnowa. Organizacja ich spełnia zacny obowiązek pamięci. Przywołujemy wspomnienie osób, których praca, wysoka wiedza, fachowość i twórczy wkład w gospodarczą działalność tarnowskich firm jest godna przypomnienia i naśladowania.

Od 2014 roku w 100-lecie I wojny światowej oraz w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezentujemy wspomnienia o zasłużonych generałach z naszego regionu, a także o żołnierzach z bliższych i dalszych albumów rodzinnych.

Wspominając osoby zasłużone dla Polski nie możemy pomijać ludzi przemysłu i handlu, dlatego od 2019 prezentujemy postaci takie jak np. Eugeniusz Kwiatkowski.