Nowy Prezes NOT Tarnów

Nowy Prezes NOT TarnówDnia 20 listopada 2018 r. w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Rady NOT w Tarnowie. Głównym przedmiotem tego Zebrania był wybór Prezesa Zarządu Rady.Delegaci Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT w wyniku tajnego głosowania wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu – mgr inż. Renatę Łabędź (członek stowarzyszeń SITPChem i PZITS).