Wystawa „100 lecie dekad ważnych inwestycji w rozwój infrastruktury i potencjał przemysłowy Tarnowa”

W szacunku dla ówczesnych twórców, włodarzy, inżynierów i budowniczych

Prezentacja1

Wystawa eksponowana w latach 2007-2008

W okresie setnych i jeszcze bardziej godnych jubileuszy gospodarczej historii i tradycji inżynierskiego dzieła w naszym mieście, Tarnowska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w siedzibie Domu Stowarzyszeń Technicznych przy Rynek 10 – bez rozgłosu realizuje wielce ciekawą wystawę pt. „100 lecie dekad ważnych inwestycji w rozwój infrastruktury i potencjał przemysłowy Tarnowa”.

W każdym kolejnym miesiącu kompletowy jest kolejny segment prezentujący dziś już przysłowiowe „ białe kruki” fotografii i foto dokumentów z pionierskich wielkich inwestycji w nowoczesną infrastrukturę techniczną miasta i jego industrializacje.

Eksponowane materiały są po części reprodukcjami ze zbioru użyczonego przez Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, a po znacznej części darem z prywatnych albumów rodzin pokoleniowo związanych z Tarnowem, których ojcowie ich dziadków osobiście uczestniczyli w tym skoku rozwojowym miasta.

Budowa Elektrowni Miejskiej w niespełna dwa lata wraz z inwestycją w miejski tramwaj wyróżniający nowoczesność komunikacji miejskiej, pozwalała pretendować Tarnowowi do trzeciego miasta Galicji po Lwowie i Krakowie. Infrastruktura nowoczesnych wodociągów i rozbudowywanej kanalizacji, liczne cegielnie produkujące spory asortyment ceramiki budowlanej na rosnące potrzeby budownictwa komunalnego i przemysłowego, wielka rozbudowa węzła kolejowego z dworcem naśladującym rozmachem stację ówczesnej stolicy tj. Lwowa – stawiały miasto w uprzywilejowanej pozycji. Infrastruktura kolejowa i Warsztaty Kolejowe strategicznego przeznaczenia wpisywane były w określone zadania z militarnych planów Austro-Węgier.

Pamiętać należy o znaczącej pozycji przemysłu rolno-spożywczego: duże młyny, tartaki, browar Sanguszków i gorzelnie, fabryka krochmalu, i inne drobniejsze zakłady, dawały zatrudnienie wówczas 30 -to tysięcznemu miastu, a taki potentat jak Gazownia Miejska, której sieć w tym i oświetlenia gazowego, stwarzała walory rozwoju aglomeracji miejskiej i świadczenia wielu usług komunalnych i technicznych. Wszystko to pozwalało sytuować prestiż miasta relatywnie powyżej daleko sąsiadujących miejscowości. Zlokalizowane tu wojskowe garnizony ugruntowywały ważność miasta i w tym wymiarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *