XXXII KONKURS NUMERUS PRIMUS INTER PARES

XXXII KONKURS NUMERUS PRIMUS INTER PARES

11 maja 2019 r., tradycyjnie wraz z uroczystością zakończenia XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej, odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowanie organizowanego przez Towarzystwo Kultury Techniczne XXXII konkursu Numerus Primus Inter Pares.Celem tego konkursu  jest wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego.Miło nam poinformować, że wśród 24 zgłoszonych wydawnictw wyróżnienie w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę otrzymało czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie „Tarnowskie Colloquia Naukowe” nr 5 (1/2018).