Wystawa „80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej”

Zapraszamy członków stowarzyszeń naukowo-technicznych, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych na Wystawę z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Domu Technika NOT w Tarnowie.

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z konferencją naukowo-techniczno-historyczną odbyło się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 16.30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, sala 222.

Program konferencji:

  1. Otwarcie Konferencji – mgr inż. Renata Łabędź, Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Tarnowie.
  2. „Wojna zaczęła się w Tarnowie” – Sytuacja polityczna w Europie przed rokiem 1939 i przygotowania do wojny, ważniejsze bitwy z Niemcami i Sowietami w kampanii wrześniowej, deportacje ludności polskiej, Katyń, tarnowscy żołnierze września – Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie
  3. „Bohater niejedno ma imię” – dr Eliza Krzyńska-Nawrocka, PWSZ w Tarnowie
  4. „Porównanie stanu uzbrojenia Armii polskiej, Armii niemieckiej – Wehrmachtu i Armii ZSRR w kampanii wrześniowej, kawaleria polska, ułani” – Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie.
  5. Zwiedzanie Wystawy.

 

Wystawa fotograficzna „80–ta Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej – przygotowania, pierwsze dni walki, represje, porównanie techniki i stanu uzbrojenia armii” 

Wystawa fotograficzna powstała w celu upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 1939 – 1945 r. Ekspozycja składa się z segmentów tematycznych na pierwszym i drugim piętrze Domu Technika Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT w Tarnowie. Dotyczą one między innymi, sytuacji w Europie i zabiegów dyplomatycznych w celu uniknięcia wojny. Tutaj mowa o ministrze spraw zagranicznych ówczesnej Polski, pułkowniku Józefie Becku. Plansze wskazują na pakty i układy pokojowe z Wielką Brytanią, Francją i Rumunią. Pokazano również manewry Wojska Polskiego latem 1939 r. Następnie na poszczególnych planszach w segmentach tematycznych przedstawiono odezwy do mieszkańców i wojska w przeddzień wybuchu wojny jak i pierwszych jej dni. Pokazano również pierwsze atakowane miasta 1 września 1939 roku, w tym poprzedzający 1 września zamach bombowy dokonany przez dywersanta na dworcu kolejowym w Tarnowie 28 sierpnia 1939 roku oraz prowokację niemiecką na radiostację w Gliwicach. Jest Wieluń, Westerplatte i Warszawa. Na pierwszym piętrze pokazano również ważniejsze bitwy i potyczki Polaków w kampanii wrześniowej z Niemcami i Sowietami.  Wspominamy zdradziecki atak „Cios w plecy” od wschodu 17 września 1939 r. deportacje i przesiedlenia ludności Polskiej w głąb Rosji i Katyń. Nie bez znaczenia pozostaje udział w wojnie obronnej 1939 r. 5 Pułku Strzelców Konnych i 16 Pułku Piechoty z Tarnowa. Na drugim piętrze wystawa prezentuje pierwsze dni wojny w Tarnowie, a następnie uzbrojenie Wojska Polskiego w 1939 r. Na tablicach znajdują się też porównania uzbrojenia Armii Polskiej, Niemieckiej – Wehrmachtu  i Radzieckiej Armii Czerwonej. W szczególności broni palnej, artylerii, czołgów, samolotów i okrętów. Na zakończenie prezentujemy jazdę polską, kawalerię, ułanów i konie, które im wiernie i dzielnie służyły oraz wybrane postaci żołnierzy, oficerów, generałów wojska polskiego, a pochodzących z Tarnowa i ziemi tarnowskiej.

Charakter tej wystawy najlepiej oddają słowa umieszczone na jednej z plansz tytułowych jednego z segmentów tematycznych: HONOR, ODWAGA, MĘSTWO, HEROIZM, WALECZNOŚĆ, BOHATERSTWO. Wiąże się to z poczuciem obowiązku Obrony Ojczyzny i uczuciami Wierności i Miłości do Ojczyzny oraz obowiązkiem jej obrony, nawet za cenę własnego życia.

Staraliśmy się, aby wystawa była przypomnieniem tamtych pierwszych dni kampanii obronnej we wrześniu 1939 r. i również lekcją historii, stąd bogate opisy do poszczególnych plansz tematycznych. Łącznie przedstawiono 150 plansz z prawie 500 zdjęciami.

W zamyśle pragniemy, aby ta wystawa stała się również pomocą w lekcjach historii dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj przyjdą sami lub ze swoimi nauczycielami czy rodzicami i zechcą tę wystawę obejrzeć, a dla nas dorosłych, aby było to przypomnienie zapewne dobrze nam znanych wiadomości i faktów z tamtych dni. My dorośli musimy pielęgnować te wartości, które nam przekazali nasi dziadkowie, rodzice, nauczyciele i patrioci.   I oprócz nauczycieli historii my również nie tylko, że powinniśmy, ale mamy obowiązek to robić. I to właśnie czynimy tą wystawą i tą Konferencją naukowo–historyczno–techniczną.

Oddajemy pamięć, hołd i szacunek ludziom, a byli wśród nich również członkowie ówczesnych stowarzyszeń naukowo – technicznych, którzy w obronie Ojczyzny położyli na szali to co mieli najcenniejsze – życie. Oddajemy również hołd wszystkim niewinnym ofiarom cywilnym tamtych dni.

Zapraszamy do odwiedzenia Domu Technika NOT w Tarnowie i obejrzenia wystawy.

– Lesław  Świętochowski (Sekretarz Zarządu NOT w Tarnowie, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie)


W imieniu organizatorów dziękujemy bardzo za tak liczne przybycie na konferencję i otwarcie wystawy z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w budynku NOT Tarnów dn. 28.VIII.2019 r.

Relacje fotograficzne:

https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Galerie-zdjec/Miasto/Galeria-Miasto-2019/Konferencja-i-otwarcie-wystawy-z-okazji-80.-rocznicy-wybuchu-II-wojny-swiatowej

http://www.niezaleznyserwiskadr.com.pl

oraz na naszym >>  facebooku

W sekretariacie NOT (pok. 114) dla zainteresowanych dostępny jest Album z wystawy na CD, zawierający zdjęcia wszystkich plansz (format pdf).


Wystawa pod Patronatem Honorowym Romana Ciepieli Prezydenta Tarnowa.

Projekt jako zadanie publiczne jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa:
– Całkowity koszt zadania: 10.446,00 zł;
– Wysokość otrzymanej dotacji: 5.806,00 zł;
– Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania: 55,58%.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *