POMOC DLA POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

Politechnika Kijowska – czołowa uczelnia techniczna Ukrainy, odczuwa już od 2014 r., a szczególnie teraz, bezpośrednio wpływ barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę.
Dziś wielu młodych ludzi z Politechniki Kijowskiej walczy w okolicach Kijowa, a liczba zabitych i rannych niestety codziennie rośnie. Wielu rannych młodych ludzi pozostanie na zawsze inwalidami.
Z myślą o nich Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) z inicjatywy Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej Towarzystwa Kultury i Historii Techniki ogłasza zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu inwalidzkiego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Pozwoli to choć w części wesprzeć osoby, które utraciły zdrowie na wojnie w obronie swojego kraju.
Nasz apel kierujemy do ludzi dobrej woli, szczególnie do inżynierów – członków stowarzyszeń naukowo-technicznych. Zwracamy się też do absolwentów ukraińskich uczelni, a przede wszystkim Politechniki Kijowskiej, jej stażystów oraz osób i firm współpracujących z tą uczelnią. Pieniądze zostaną przekazane fundacji charytatywnej działającej przy Politechnice Kijowskiej i zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co poprawi niezmiernie trudne warunki życia młodych inwalidów wojennych.
Wpłat można dokonywać na wydzielone konto FSNT-NOT w Warszawie o numerze 78 1160 2202 0000 0001 6891 9565, podając jako cel: „darowizna dla Politechniki Kijowskiej – KPI”.
Czas trwania zbiórki przewiduje się do 30 kwietnia 2022 r. z możliwością przedłużenia.