Finał XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

2 kwietnia odbyły się zawody III stopnia (finały centralne) XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W zawodach wzięło udział 41  uczniów, w tym 20 osób w grupie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 21 osób w grupie mechaniczno-budowlanej. Z okręgu tarnowskiego do finału w grupie EE zakwalifikowało się 2 uczniów (z ZSEM Nowy Sącz).

Szczegóły: https://not.org.pl/aktualnosci/zawody-iii-stopnia-centralne-xlviii-olimpiady-wiedzy-technicznej?department=centrala