78. Rocznica Powstania Warszawskiego

Niektórzy żołnierze Powstania Warszawskiego, uczestnicy najintensywniejszych walk i ewakuacji kanałami, dziś mają miejsce spoczynku daleko od stolicy, a będący również aktywnymi działaczami i byłymi prezesami terenowych struktur NOT, są objęci pamięcią Rady TJO i tarnowskich stowarzyszeń technicznych.

Jednym z nich jest mgr inż. Henryk Ziemnicki – żołnierz AK, pseudonim „Olbromski”, dowódca kompanii, uczestnik Powstania 1944 roku, a dla tarnowskiej jednostki NOT – niezapomniany organizator stowarzyszeniowej działalności w połowie ubiegłego wieku, a następnie Prezes tarnowskiego oddziału SEP.

Spoczywający na tarnowskim cmentarzu jest otoczony szacunkiem i trwałą pamięcią w tarnowskiej jednostce FSNT-NOT. 1 sierpnia każdego roku prezesi tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO-NOT wspólnie spotykają się przy jego mogile – utrwalając wspomnienia jego działalności. Symboliczne znicze pamięci i wiązanki z okolicznościową szarfą należą do tradycji tej mogiły i tego czasu, którą staramy się przekazać młodszemu pokoleniu koleżanek i kolegów z naszych SNT.

W tegorocznych tarnowskich obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie złożyli kwiaty także na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Cześć ich pamięci.

Więcej relacji: https://niezaleznyserwiskadr.pl/2022/08/02/tarnow-pamieta/