Ukonstytuowany Zarząd NOT Tarnów

Dnia 28 grudnia 2022 r. na Świąteczno-Noworocznym Zebraniu Zarządu NOT Tarnów, przy udziale Komisji Rewizyjnej, ukonstytuował się Zarządu Rady, który na kadencję lat 2022-2026 będzie pracował w składzie:

  1. Prezes Zarządu – Renata Łabędź (SITPChem)
  2. Wiceprezes Zarządu – Lesław Świętochowski (SIMP)
  3. Sekretarz Zarządu – Eugeniusz Tadel (SITR)
  4. Członek Zarządu – Andrzej Fedor (PZITS)
  5. Członek Zarządu – Krzysztof Mikulski (SEP)
  6. Członek Zarządu – Stanisław Oczkowicz (SITPChem)