Zarząd NOT Tarnów na lata 2022-2026

5 grudnia 2022 r. w tarnowskim Domu Technika odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Rady NOT FSNT w Tarnowie. Rada, czyli 27 delegatów z tarnowskich stowarzyszeń naukowo-technicznych, zebrała się, aby wysłuchać sprawozdania z realizacji programu ostatniej kadencji oraz dokonać wyboru władz na kadencję 2022-2026.

Po trudnej pandemicznej, ale bardzo efektywnej kampanii Prezesem tarnowskiego NOT po raz kolejny została wybrana Renata Łabędź (SITPChem).

Członkami Zarządu zostali ponownie: Lesław Świętochowski (SIMP), Andrzej Fedor (PZITS), Stanisław Oczkowicz (SITPChem), Eugeniusz Tadel (SITR) oraz nowo wybrany Krzysztof Mikulski (SEP).

Nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Strączek (SIMP), a Członkami zostali ponownie Roman Kuczek (SEP) i Zbigniew Wadach (SITPChem).