PageLines- s1.pngs2s3s4

 

Program spotkania jubileuszowego stowarzyszeń FSNT- NOT

Tarnów,  17.VI.2015 r.

 

Część I – Poświęcona pamięci gen. inż. Józefa Bema i 180-lecia założenia Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu

9.30 Spotkanie pod Muzeum w Rynku – zwiedzenie wystawy „Bemowskiej” z elementami Panoramy Siedmiogrodzkiej.

10.10 Zejście wielkimi schodami na Burek pod dom rodzinny gen, Józefa Bema. Złożenie wiązanki kwiatów z logo NOT i szarfą pamięci. Powrót do Rynku pod Ratusz.

10.30 Sala Ratuszowa – Seminarium poświęcone pamięci Generała inżyniera Józefa Bema.

a) Powitanie Uczestników ze strony tarnowskich SNT

b) Informacja od Pani Prezes Rady Krajowej NOT W-wa o krajowych obchodach Jubileuszu

c) Przesłanie okolicznościowe od Prezydenta Miasta Tarnowa do uczestników jubileuszowego spotkania stowarzyszeń technicznych

d) Prezentacja tematyczna – „Józef Bem żołnierz wielkich batalii: Napoleońskiej od 1810 roku – Powstania Listopadowego 1830 roku – Wiosny Ludów na Węgrzech 1848 /1849 r. A kiedy z nową wiarą szykował się w Turcji do Wojny Krymskiej z Rosją, obowiązek żołnierski w Aleppo odebrała mu śmiertelna choroba”

e) Krótka prezentacja tarnowskich SNT ze strony Prezesów

f) Prezentacja tematyczna „Generał Bem – inżynier, profesor i eksperymentator w Warszawskiej Szkole Artylerii i Inżynierii”

f) Wystąpienie przedstawiciela Grupy Azoty – w imieniu patronujących tarnowskim obchodom Jubileuszu

g) Ogólne podziękowania dla Firm wspierających tarnowską TJO-NOT

Zaproszenie i przejście do domu Technika Tarnowskiej Rady TJO-NOT i SNT przy Rynek 10.

12.50   Budynek przy Rynek 10:

– Poczęstunek w kawiarni na parterze i w Sali konferencyjnej na II piętrze.

Rozdanie pamiątkowych suwenirów, do wglądu foto reportaż ze sprowadzenia zwłok Generała Bema z Aleppo, foto-service. Gościnny mikrofon dla uczestników Jubileuszu.

Koleżeńskie rozmowy w holach wystawy o technice frontu, zapleczu i logistyce batalii tarnowsko-gorlickiej – w jej stulecie.

13.40  Przejście do autobusu przy ul Brodzińskiego.

Po drodze wspólna fotografia pod pomnikiem generała Bema na Starym Mieście oraz spacer obok skweru Jana Szczepanika – „polskiego Edisona”.

14.10  Przejazd pod Mauzoleum generała Józefa Bema – Murada Paszy.

14.20 Pod Mauzoleum (foto-serwis, małopolska – lokalna – kronika TV)

a) Złożenie kwiatów z symboliką NOT i szarfami pamięci

b) Okolicznościowe słowa Prezydenta Miasta (lub w jego imieniu) do uczestniczących w Jubileuszu delegacji FSNT –NOT.

c) Wiersz pamięci Generała – tarnowskiego poety – w tle melodia pamięci, odegrana przez trębacza.

d) Słowa podziękowania pod adresem uczestników.

Zakończenie części głównej programu jubileuszowego spotkania.

____________________________________________________________________________________________________

 

Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Tarnowie, jako środowisko stowarzyszeń technicznych Tarnowa, zorganizowała 17 czerwca br. obchody krajowego Jubileuszu 180 rocznicy założenia pierwszego polskiego stowarzyszenia technicznego.

W mieście rodzinnym gen. inż. Józefa Bema, założyciela Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu – zrealizowano pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepieli – uroczyste seminarium i obchody poświęcone pamięci tego wielkiego patrioty, żołnierza i inżyniera, godnego szacunku Tarnowianina.

Gen. Józef Bem był uczestnikiem walk o waszą i naszą wolność, profesorem i eksperymentatorem w Warszawskiej Szkole Artylerii i Inżynierii. Był założycielem Towarzystwa Politechnicznego Polskiego – 15 marca 1835 r. w Paryżu, w środowisku polskiej emigracji po Powstaniu Listopadowym. Był żołnierzem Legionów Polskich lat 1812/13 i Powstania Listopadowego oraz walk wyzwoleńczych Wiosny Ludów lat 1848/49.

Jubileusz był przywołaniem pamięci, zaakcentowanym pod Jego Mauzoleum w Parku Strzeleckim, pomnikiem Gen. Józefa Bema na Starym Mieście, pod tablicą pamięci na domu urodzenia oraz przy bogatej ekspozycji w tarnowskim Muzeum i budynku TJO-NOT. Okolicznościowe spotkanie z zaproszonymi gośćmi odbyło się w tarnowskim Ratuszu na Rynku.

Tarnowska Jednostka Naczelnej Organizacji Technicznej jest tworzona aktywnym współudziałem sześciu naukowo-technicznych stowarzyszeń:

  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – SITPChem;
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP;
  • Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych – PZITS;
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP;
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa – SITR;
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Nafty i Gazu – SITPNiG.

Organizacyjnie zrzeszamy łącznie ok. 2400 osób, posiadając ugruntowaną pozycję działalności w środowisku techniczno-przemysłowym Miasta i długa historię aktywności technicznej i społecznej.

Na obchodach gościliśmy Zarząd Krajowej Rady NOT z Warszawy i delegacje terenowych jednostek NOT z Wrocławia, Rzeszowa, Kielc, Nowego Sącza i Warszawskiego Domu Technika oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z Krakowa.

W uroczystościach aktywnie uczestniczył Prezydent Miasta Tarnowa p. Roman Ciepiela, Wiceprezes Grupy Azoty p. Witold Szczypiński, Dyrektor Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. p. Ryszard Ryba, Wiceprezes MPEC S.A. p. Tadeusz Sieńczak, Prezes Tarnowskich Wodociągów p. Tadeusz Rzepecki, Skarbnik MOIIB p. Mirosław Boryczko i Przewodniczący KR małopolskiego PZITB p. Paweł Krzysztofowicz, przedstawiciele z uczelni PWSZ w Tarnowie i Zespołu Szkół Technicznych oraz zaprzyjaźnionych Firm.