Sprawozdanie za rok 2011.

Sprawozdanie z działalności Terenowej Jednostki Organizacyjnej
Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie
w 2011 roku:

Przygotowano i przeprowadzono konferencje naukowo- techniczne w budynku TJO-NOT:

 1. Konferencja pt. „Lokalne zasoby geotermalne – możliwości wykorzystania w technikach grzewczych
  i odnawialnych źródłach energii”.
  – 25 stycznia 2011r.
  Galeria, Konspekt.
 2. Konferencja pt: „Skutki klimatycznych anomalii: szadzi, powodzi, oraz osunięć na infrastrukturę sieciową
  w rejonie Wisły, Dunajca, Wisłoki oraz ujścia Sanu. Projekty odbudowy i zabezpieczenia obiektów u progu zdarzeń 2011roku”.
  – 3 marca 2011r.
  Galeria, Konspekt.
 3. Konferencja pt: „Rozwój Energetyczny Gmin w Zgodzie z Naturą”. – 07 lipca 2011r.
  Więcej….
 4. Konferencja zorganizowana w oktawie Zaduszek, poświęcona biografiom tarnowskich dyrektorów, którzy ponieśli zasługi w zrealizowaniu budynku tarnowskiego Oddziału FSNT NOT i jego organizacyjnej aktywności  
  07 listopada 2011 r.
  Galeria, Konspekt.
 5. Konferencja pt: „Gaz łupkowy szansą krajowej energetyki – nadzieje i obawy”. –  08 grudnia 2011r.
  Galeria, Konspekt.

Prace i prezentacje kontynuowane:

 • Prezentacja wystawy : 70-lecie budowy pierwszej linii najwyższych napięć 150kV Mościce – Starachowice- Warszawa oraz Inwestycje energetyczne Okręgowego Zakładu Elektrycznego Tarnów w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego
 • Pomiary i opracowania techniczne użytecznej energii kinetycznej wiatru w rejonie Tarnowa
 • Doradztwo w zakresie racjonalnego użytkowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Realizowane szkolenia:

 1. Szkolenia BHP – okresowe

Odbyto przewidywane zebrania Zarządu i Rady TJO-NOT w Tarnowie.

Zarząd brał czynny udział w okolicznościowych konferencjach organizowanych przez władze Miasta i Starostwa oraz uroczystościach z okazji historycznych i gospodarczych rocznic i zdarzeń organizowanych przez tutejsze samorządy
i środowiska gospodarcze.

Multimedia ze spotkań i konferencji:

Prezentacja podsumowująca.

Do otwarcia galerii z konferencji może być potrzebna bezpłatna wtyczka Adobe Flash którą można znaleźć pod adresem ADOBE FLASH

Materiały z konferencji dostępne są w siedzibie Rady NOT w Tarnowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *