Sprawozdanie za rok 2012.

Sprawozdanie z działalności Terenowej Jednostki Organizacyjnej
 Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie
w 2012 roku:

Przygotowano i przeprowadzono konferencje naukowo- techniczne w budynku TJO-NOT:

 1. Konferencja pt: „Energetyka Jądrowa i Techniki Izotopowe” Cykl I – 02 kwietnia 2012r.
  Galeria, Konspekt.
 2. Konferencja pt: „Energetyka Jądrowa i Techniki Izotopowe” Cykl II – 08 maja 2012r.
  Galeria, Konspekt.
 3. Konferencja pt: „Bezpieczeństwo wodne – dyrektywa wodna UE” – 30 maja 2012r.
  Galeria, Konspekt.
 4. Konferencja pt: „Smart-technologie dla mediów sieciowych” – 29 czerwiec 2012r.
  Galeria, Konspekt.
 5. Konferencja pt: „ Wykorzystanie w rejonie Tarnowa Trendów i szans inwestowania w O.Z.E.” – 08 listopad 2012r.
  Galeria, Konspekt.
 6. Konferencja pt: ” Energetyka Jądrowa i Techniki Izotopowe” Cykl III – 07 grudnia 2012r.
  Galeria, Konspekt.
 7. Wizyta Pani Prezes FSNT-NOT w TJO-NOT Tarnów -10 październik 2012r.
  Galeria, Konspekt.
 8. Konferencja poświęcona biografiom ś. P. dyrektorów zasłużonych dla tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO-NOT
  z oprawą zaduszkowej tradycji – 21 listopad 2012r.
  Galeria, Konspekt.

Prace i prezentacje kontynuowane:

 • Prezentacja wystawy : 70-lecie budowy pierwszej linii najwyższych napięć 150kV Mościce – Starachowice- Warszawa oraz Inwestycje energetyczne Okręgowego Zakładu Elektrycznego Tarnów w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego
 • Pomiary i opracowania techniczne użytecznej energii kinetycznej wiatru w rejonie Tarnowa
 • Doradztwo w zakresie racjonalnego użytkowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Realizowane szkolenia:

 1. „Elektryzujące kwalifikacje” – Kurs prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych , kablowych
  i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV – zakwalifikowany do realizacji i wsparcia finansowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( zrealizowano 4 szkolenia PPN – przeszkolono 49 osób)
 2. Szkolenia BHP – okresowe

Odbyto przewidywane zebrania Zarządu i Rady TJO-NOT w Tarnowie.

Zarząd brał czynny udział w okolicznościowych konferencjach organizowanych przez władze Miasta i Starostwa oraz uroczystościach z okazji historycznych i gospodarczych rocznic i zdarzeń organizowanych przez tutejsze samorządy
i środowiska gospodarcze.

Multimedia ze spotkań i konferencji:

Prezentacja podsumowująca

Do otwarcia galerii z konferencji może być potrzebna bezpłatna wtyczka Adobe Flash którą można znaleźć pod adresem ADOBE FLASH

Materiały z konferencji dostępne są w siedzibie Rady NOT w Tarnowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *