Sprawozdanie za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności TJO

Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie

w 2014 roku

Zorganizowano i przeprowadzono konferencje naukowo-techniczne w TJO-NOT:

 1. Konferencja NT „Technologia, ekonomika i prawne aspekty ograniczania emisji CO2 (i NOx) w generacji energii elektrycznej oraz ciepła” – 24.01.2014 r.
 1. Konferencja pt. „Ograniczanie kosztów energii w działalności gospodarczej poprzez kompensacje mocy biernej oraz techniki energooszczędne” w Starostwie Powiatowym                  w Tarnowie – 28.03.2014 r.
 2. Konferencja NT „Od Smart Meteringu do Prosumenta w sieci dystrybucji” – 11.04.2014 r.
 3. Konferencja NT „Użytkowanie i bezpieczeństwo smart-informatycznych systemów oraz wybrane innowacyjne technologie rozproszonej generacji” – 23 maja 2014 r.
 4. Wystawa w Domu Technika NOT w Tarnowie pt. „Techniki frontu, zaplecza i logistyki                   I wojny światowej i batalii tarnowsko-gorlickiej” – konferencja otwierająca wystawę – 17.10.2014 r.
 5. Zaduszkowe Wspomnienia – w szacunku dla pamięci zmarłych ze stowarzyszeń technicznych oraz w 100-lecie Wielkiej Wojny wypominki o losach żołnierzy – jej uczestników, z bliższych lub dalszych albumów rodzinnej pamięci – 25.11.2014 r.

 

Zrealizowano szkolenia:

 1. Szkolenie z branży sanitarnej pt. „Wykorzystanie tworzyw sztucznych do produkcji systemów instalacyjnych stosowanych przy budowie infrastruktury technicznej w tym sieci gazowych” – współorganizowane z MOIIB i SITPNiG O/Tarnów – 20.02.2014 r.
 1. Szkolenie z branży komunikacyjno-drogowej pt. Współpraca zarządców dróg z policją oraz wykonawcami robót w pasie drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”współorganizowane z MOIIB – 12.03.2014 r.
 2. Szkolenie z branży ogólnobudowlanej pt. „Budynek i jego adaptacje dla prosumenta energii” – współorganizowane z MOIIB – 25.09.2014 r.
 3. Szkolenie dla firmy pt. „Optymalizacja zakupu energii elektrycznej” – 21, 31.10.2014 r.
 4. Szkolenie z branży ogólnobudowlanej pt. „Łączniki Termoizolacyjnie w nowoczesnym budownictwie” współorganizowane z MOIIB – 28.11.2014 r.

 

Udział w projektach UE (w ramach PO Kapitał Ludzki – EFS):

 1. Świadczenie usług szkoleniowych w projekcie pn. „Dolina Wiedzy 2 – Mistrz Spawalnictwa”;
 2. Realizacja usługi doradczej (Doradztwo Ekologiczne, Diagnoza Przedsiębiorstw) w projekcie pn. „Zielona Produkcja – Ekologia w Przemyśle”;
 3. Przeprowadzenie egzaminów zewn. dla instalatorów OZE w ramach 6 projektów.

 

Odbyto przewidywane zebrania Zarządu i Rady TJO-NOT w Tarnowie.

Zarząd brał czynny udział w okolicznościowych konferencjach organizowanych przez władze Miasta i Starostwa oraz uroczystościach z okazji historycznych i gospodarczych rocznic oraz zdarzeń organizowanych przez tutejsze samorządy i środowiska gospodarcze.

____________________________________

Materiały z konferencji dostępne są w siedzibie Rady NOT w Tarnowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *