Przedświąteczne Zebranie Zarządu i Rady NOT Tarnów

Dnia 15 grudnia 2021 r. odbyło się przedświąteczne Zebranie Zarządu oraz Rady FSNT NOT w Tarnowie.

Podczas Zebrania przedstawione zostało podsumowanie działalności NOT FSNT Rada w Tarnowie w 2021 roku oraz przyjęto plan pracy i budżetu na 2022 rok.

Prelekcje na temat wystawy w NOT pt. „Stulecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych” wygłosił Sekretarz Zarządu, a zarazem jej twórca – Lesław Świętochowski.