XV edycja konkursu „Młody Innowator 2021/2022”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 15-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży, rozwijanie twórczego myślenia, kształcenie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce oraz zdobywanie umiejętności pracy w zespole.

Warto kontynuować przedsięwzięcie jakim jest konkurs „Młody Innowator”. Młodzież ma  możliwość do wyjawienia swoich talentów technicznych. Nie można zapomnieć o roli nauczycieli, promotorów zgłoszonych projektów, dzięki którym konkurs ma możliwość rozwoju. Bardzo ważne działanie w zespole, które to doświadczenie będzie bardzo przydatne w życiu dorosłym, życiu zawodowym, jest niezwykle ważnym elementem tego konkursu. Uczy wspólnie realizować zadania, organizacji i odpowiedzialności. Dotychczasowi uczestnicy a przede wszystkim laureaci, wykazali się techniczną wyobraźnią jak i oryginalnością.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia prosimy o nadsyłanie na mail: sekretariat@not-tarnow.pl, tel. 14 630 01 72.

Załącznik : Regulamin_konkursu_wraz-z-formularzem-_zgłoszeniowym