Akademia Tarnowska i NOT FSNT w Tarnowie podpisały wczoraj porozumienie o wzajemnej współpracy

W imieniu Akademii Tarnowskiej wolę długofalowej współpracy podpisała JM Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni a z ramienia Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Rada w Tarnowie, Prezes Zarządu mgr inż. Renata Łabędź.

Partnerzy niniejszego porozumienia poprzez jego zawarcie, wyrazili wolę wzajemnej współpracy, stawiając sobie za główny cel podejmowanie działań wspierających edukację i stałe podnoszenie kwalifikacji studentów, kadry naukowej oraz kadry inżynieryjno – technicznej, a także propagowanie innowacyjności i nowoczesności w szeroko rozumianym postępie technicznym.

Od lat ściśle współpracujemy z Akademią Tarnowską przy organizacji różnego typu konferencji naukowo-technicznych, konkursów i dni otwartych, jednocześnie promując na naszej stronie internetowej i facebooku wszystkie te wydarzenia. Fakt podpisania porozumienia cieszy mnie też ze względu na możliwość komunikacji o potrzebach związanych z rynkiem pracy dla przyszłych inżynierów i techników, szczególnie w Tarnowie i powiecie. Dlatego od przyszłego roku zamierzamy na stronie NOT-u zamieszczać bezpłatne ogłoszenia dla inżynierów i techników o rynku pracy z całego naszego regionu, jak również o prowadzonych dla młodzieży i studentów praktykach zawodowych. Bardzo duży potencjał widzę tu po stronie Akademii Tarnowskiej, która ma Wydział Politechniczny z wieloma atrakcyjnymi kierunkami, m.in. automatyką i robotyką, informatyką, telekomunikacją czy elektrotechniką – podkreśla Renata Łabędź, prezes tarnowskiej organizacji.

Akademia Tarnowska jest uznaną w środowisku krajowym uczelnią zawodową kształcącą na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim, prowadzącą działalność edukacyjno – badawczą w szerokim zakresie nauk ścisłych, sztuki, nauk o zdrowiu oraz humanistycznych. Podążając za światowymi trendami rozwoju, AT, umożliwia swoim studentom zdobycie wiedzy ogólnej i zawodowej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Uczelnia wspiera wszelkie działania mające na celu tworzenie silnych zespołów edukacyjnych i realizujących międzyuczelniane i międzynarodowe projekty edukacyjne. Od początku istnienia AT jest uczelnią ściśle współpracującą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektorem gospodarczym, podnosząc jakość oferty kształcenia i rozwoju działalności naukowo-badawczej.

Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Tarnowie jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo
– Technicznych reprezentuje szeroką społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, jednocześnie pełniąc rolę współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Foto: AT i NOT.