Wywiady z gośćmi Gali 60-lecia NOT FSNT Rada w Tarnowie i prezes Renatą Łabędź

Zapraszamy na serię jubileuszowych wywiadów ze #STARnowaTV z gośćmi uroczystej Gali oraz prezes tarnowskiej organizacji z okazji 60-lecia NOT FSNT Rada w Tarnowie, jaka miała miejsce
14 grudnia br. Domu Technika, w samym sercu Starówki. 

O codziennej pracy, która z biegiem lat może przerodzić się w zawodową pasję, o realizacji celów, jak i zawodzie inżyniera oraz tarnowskiej organizacji, w tym jej wieloletnich przyjaciołach
i Partnerach, w pięknych słowach na jubileuszowej Gali, mówi sama Prezes Zarządu Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w TarnowieRenata Łabędź:

O owocnej, wieloletniej współpracy i przyjaźni pomiędzy tarnowskim NOT a FSNT NOT z Krakowa,
a także o początkach wspólnej promocji Jana Szczepanika, nie tylko dla lokalnej społeczności, opowiada Prezes Zarządu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Andrzej Kucharski:

O związkach i przyjaźni z MOIIB a NOT FSNT Rada w Tarnowie, a także o etyce zawodu inżyniera
i postrzegania jego wizerunku jako zawodu zaufania publicznego, opowiada Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie – Mirosław Boryczko, nasz wieloletni przyjaciel Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Tarnowie:

Naszym kolejnym gościem jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach
– Jacek Różycki.
Prawie od dwóch dekad Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Tarnowie współpracuje ze szkołą w zakresie m.in. organizacji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej
– Inżynieria w Elektroenergetyce dla młodzieży szkół średnich:

O zachwycie nad człowiekiem, historią i miastem Tarnowem oraz współpracy z Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Tarnowie, tym razem w iście artystycznym stylu mówi Anna Śliwińska, artystka zajmująca się malarstwem, rysunkiem, tkaniną artystyczną i sztuką książki:

Pozostając w magicznym świecie sztuki, która czasem korzysta ze zdobyczy techniki, przedstawiamy teraz Ewę Fleszar, artystkę, rzeźbiarkę, autorkę rzeźby z brązu Jana Szczepanika. Pomnik „Ojca Wynalazcy” w niedalekiej przyszłości ma stanąć przed wejściem do siedziby Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Tarnowie:

materiał: #STARnowaTV; tekst: Barbara Czarnecka

#SITPChem #SEP #SIMP #PZITS #SITR #SITPNiG #SGP #MOIIB #akademiatarnowska #GrupaAzoty #nauka #biznes #rozwój #IPH #ZST