Wycieczka techniczna po mostach w Ostrowie

Dnia 28.09.2022 r. grupa tarnowskich inżynierów odbyła wycieczkę techniczną na mosty na rzece Dunajec:
1) Budowa mostu w ramach zadania pn.: Połączenie autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie.
– Obiekt o długości 815 m, szer. 14 m, ilość przęseł 12, najdłuższe przęsło o długości 185 m,
– Obiekt z betony sprężonego (kablobeton), budowany metodą betonowania wspornikowego (nawisowego),
– Wysokość dźwigarów części nawisowej od 3,5 do 8,5 m,
– Przekrój poprzeczny w postaci skrzynki komorowej o zmiennej wysokości,
– Obiekt posadowiony na prefabrykowanych żelbetowych palach wbijanych,
– Most posiada najdłuższe przęsło w Polsce budowane metodą betonowania nawisowego,
– Beton ustroju nośnego skrzynki C 50/60, długość pojedynczego segmentu betonowanego jednorazowo 5 m, cykl budowy jednego segmentu 7 dni kalendarzowych.
Po obiekcie grupę oprowadził kierownik robót mostowych w firmie METROSTAV mgr inż. Piotr Bojda.
Wartość całkowita  zadania 155 mln złotych.
2) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1346K w miejscowości Ostrów:
– Obiekt długości 302 m, szerokości 11,20 m, pięcioprzęsłowy, najdłuższe przęsło 72 m,
– Nośność obiektu – klasa II według PN-EN 1991-2 oraz obciążenie MLC Stanag 150,
– Obiekt posadowiony na żelbetowych palach wbijanych, dodatkowo do współpracy włączono istniejące pale wielkośrednicowe,
– Most o konstrukcji zespolonej typu – stal-beton,
– Dźwigary stalowe o wysokości od 2,0 do  3,5 m przekroje stalowe do 100 mm,
– Konstrukcja częściowo prefabrykowana łączona spoinami doczołowymi na placu budowy,
– Zespolona płyta żelbetowa gr. 18-50 cm,
– Pod obiektem podwieszono system kanalizacji tłocznej o średnicy 250 mm.
Po oddanym już do użytku obiekcie  grupę oprowadzili pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg  w Tarnowie  z siedzibą w Zgłobicach mgr inż. Stanisław Pyzdek i mgr inż. Maciej Skrabacz.
Wartość całkowita zadania 35 mln złotych.