Brązowy Krzyż Zasługi dla Prezes NOT Tarnów mgr inż. Renaty Łabędź

8 października 2022 roku w Operze Krakowskiej odbyły się obchody 20-lecia Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W uroczystej gali z tej okazji udział wzięli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jubileusz istnienia MOIIB był okazją do wręczenia odznaczeń nadanych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wojewoda Łukasz Kmita za zasługi w działalności społecznej i za wkład w rozwój budownictwa wręczył m.in. Brązowy Krzyż Zasługi mgr inż. Renacie Łabędź, członkowi Okręgowej Rady MOIIB w Krakowie oraz Prezes NOT FSNT Rada w Tarnowie.

zdjęcia: https://malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14316