25. Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

11 października Prezes NOT Tarnów Renata Łabędź uczestniczyła w uroczystej inauguracji 25. roku akademickiego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Po ćwierć wieku istnienia, tarnowska Uczelnia dołączyła do grona polskich szkół wyższych typu akademickiego. W ślad za zmianą statusu pójdzie teraz kolejna zmiana nazwy. Jeżeli minister edukacji i nauki pozytywnie rozpatrzy złożony już wniosek, za kilka miesięcy uczelnia będzie nazywać się Akademią Tarnowską.

Z kolei auli ANS nadano imię Jana Szczepanika, co było symbolicznym zwieńczeniem Roku Szczepanika, w którego obchodach uczelnia wzięła czynny udział. Pamiątkową tablicę umieszczoną przy wejściu do auli zaprojektował dr Bartłomiej Bałut, wykładowca Wydziału Sztuki ANS w Tarnowie. Postaci „polskiego Edisona” poświęcony był również wykład inauguracyjny „Jan Szczepanik. Odkrywanie odkrywcy”, który wygłosił Mieczysław Czosnyka, prezes Fundacji im. Jana Szczepanika.