46 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej

Zapraszamy do udziału w XVLI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2019/2020.

Tradycyjnie adresatem Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych interesujący się tematyką związaną z techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk, umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem 46 OWT oraz Terminarzem i opis przeprowadzenia zawodów.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest trzystopniowa, rozgrywana w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

Zawody I stopnia (zawody szkolne) odbywają się w szkołach, które wcześniej, zgodnie z regulaminem OWT, zgłoszą w Komitetach Okręgowych swój udział w Olimpiadzie (formularz_zgłoszeniowy).

Harmonogram działań na najbliższe zawody szkolne – I stopnia:

  • do 7 października 2019 – szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w OWT do sekretarzy okręgowych na formularzu,
  • w dniach 14 – 18 października – nastąpi udostępnienie internetowej platformy konkursowej dla szkół i uczniów do logowania,
  • 18 października 2019 – data zawodów I stopnia (eliminacje szkolne) od godz. 08:00 do 19:00 działać będzie platforma konkursowa (tzn. że można  przystąpić do rozwiązywania testów w godz. 8:00 – 17:30).

Zawody będą rozgrywane w całkowicie nowej formule na platformie internetowej!
Do szkół, które przystąpią do XLVI OWT, zestaw testów zostanie przesłany wraz z instrukcją dalszego działania.
Platforma zawierać będzie także algorytm sprawdzający, co wyeliminuje sprawdzanie kart odpowiedzi przez jurorów po zawodach. Uzyskane w ten sposób wyniki będą podstawą do kwalifikacji do zawodów II stopnia, czyli określenia przez Komitet Okręgowy OWT progu kwalifikującego, przy zachowaniu zasady iż kryterium minimalnym jest 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania.

Małopolski Komitet Okręgowy OWT w Tarnowie obejmuje 6 powiatów: brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, limanowski i tarnowski.

Dane kontaktowe:

NOT FSNT Rada w Tarnowie – Sekretarz: Iwona Sztorc, tel. 14-63-00-172, e-mail: iwona.sztorc@not-tarnow.pl.

 

Ogólnopolska strona internetowa: www.owt.edu.pl


Poprzednie edycje OWT:

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

8 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się II etap 45 okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.Na otwarciu Olimpiady obecna była Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie p. Renata Łabędź, Wiceprezes Zarządu GRUPA AZOTY p. Grzegorz Kądzielawski oraz Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty p. Artur Puciłowski.
Komisja pracowała w składzie: Barbara Pajdo, Andrzej Witkowski, Andrzej Szlanta oraz Władysław Strejczek.W zawodach szkolnych wzięło udział409 uczniów z 14 szkół działających na terenie Delegatury Małopolskiego Komitetu Okręgowego w Tarnowie. W zawodach okręgowych Olimpiady wzięło udział56 uczestników, w tym 44 z grupy elektryczno-elektronicznej oraz 12 z mechaniczno-budowlanej. Uczestnicy reprezentowali osiem szkół regionu Małopolski: Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych  w Nowym Sączu, Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach, Zespół  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, Zespół  Szkół Nr 1 w Bochni, Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Brzesku, Zespół  Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie oraz Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie.Należy podkreślić, że w ubiegłym roku tj. w 44 OWT wśród 30 uczestników zawodów centralnych w grupie elektryczno – elektronicznej aż 7 uczniów było z naszego okręgu, 2 z nich uzyskało tytuł  LAUREATA.Przypomnijmy, że na laureatów czeka wiele nagród, między innymi: dyplom oraz zaświadczenie laureata i finalisty Olimpiady Wiedzy Technicznej, nagrody rzeczowe, prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki, zgodne z uchwałami senatów wyższych uczelni technicznych, wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel – opiekun laureata. Olimpiada Wiedzy Technicznej jest świetną promocją szkół, które kształcą przyszłe kadry techniczne.Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy zakwalifikowania się do finału ogólnopolskiego XLV OWT. 
(źródło: www.zst-tarnow.pl)


XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej

fot. ZST Tarnów

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach odbył się II etap XLIV okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej. Organizatorem olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Na otwarciu Olimpiady obecny był Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie p. Piotr Gębiś, Wiceprezes Zarządu GRUPA AZOTY p. Józef Rojek oraz Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty p. Artur Puciłowski.

Komisja pracowała w składzie: Barbara Pajdo, Andrzej Witkowski, Andrzej Szlanta oraz Władysław Strejczek.

W tegorocznej olimpiadzie wzięło udział 18 uczestników z grupy tematycznej elektryczno-elektronicznej z czterech szkół z regionu tarnowsko-sądeckiego.

Na laureatów czeka wiele nagród m.in.:

  • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i finalisty OWT,
  • Nagrody rzeczowe,
  • Prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych,
  • Wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel-opiekun Laureata OWT.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.