Wystawa „Śladami św. Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin”

„Śladami św. Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin”

Tak zatytułowana jest wystawa fotograficzna przygotowana z okazji 100. rocznicy urodzin wielkiego Polaka. W zamyśle wystawa miała być zaprezentowana w holu na II piętrze Domu Technika NOT w Tarnowie , połączona z konferencją naukowo–historyczną i uroczystym jej otwarciem, ale z wiadomych przyczyn panoszącej się epidemii i związanych z tym obostrzeń higieniczno-epidemiologicznych musieliśmy się ograniczyć właśnie tylko do takiej formy jej prezentacji.

Zapraszamy zatem do obejrzenia wystawy na stronie internetowej Rady NOT w Tarnowie. Wystawa przedstawia 62 plansze podzielone na poszczególne segmenty tematyczne z około 140 wybranymi fotografiami i opisami. Przypominamy również wydarzenia z czerwca 1987 roku, kiedy to Ojciec Święty gościł w Tarnowie i beatyfikował Karolinę Kózkę.

Pierwsza część zatytułowana została „Wadowice  –  dzieciństwo  i  młodość  Karola  Wojtyły. Tu wszystko się zaczęło.” W tej części zaprezentowano plansze na, których znajdują się reprodukcje zdjęć ukazujące: Rodziców Karola Wojtyły, ślub państwa Wojtyłów, Karola Wojtyłę seniora z żoną Emilią i pierworodnym synem Edmundem (starszym bratem papieża Jana Pawła II), małego Lolka z mamą, dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły, młodego Karola z kolegami szkolnymi, z ministrantami i księdzem Edwardem Zacherem.

Druga część tematyczna zatytułowana jest „Karol  Wojtyła  –  uczeń, student, aktor, robotnik, kleryk, ksiądz, wujek, biskup, arcybiskup, kardynał – Wadowice, Kraków. ”  W tej części prezentujemy zdjęcia Karola Wojtyły z klasą maturalną wadowickiego gimnazjum, Świadectwo Maturalne Karola, Józefa Wojtyły, Karola Wojtyłę jako studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako pracownika zakładów Solway, święcenia kapłańskie, studia w Rzymie, jako wikariusza w parafii Niegowić i w parafii św. Floriana w Krakowie. W tej części znajdują się również zdjęcia Karola Wojtyły z wypraw z młodzieżą jako „wujka”, jako biskupa, arcybiskupa i kardynała. Nie zabrakło również zdjęć z ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim Prymasem Tysiąclecia.

Trzecia część zatytułowana jest „HABEMUS PAPAM”. Zaprezentowano tutaj fotografie z wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II, uroczystą inaugurację pontyfikatu Jana Pawła II – 22 października 1978 r., nałożenie paliusza  –  symbolu władzy biskupa  Rzymu, Homagium – hołd składany przez duchowieństwo nowemu biskupowi, pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II  –  Dominikana , Meksyk , Bahamy, Guadalupe i papieża z Matką Teresą z Kalkuty.

W czwartej części przedstawiono mapy pielgrzymek papieża do umiłowanej Ojczyzny i Jego prośby skierowane w różnych okresach czasu do Rodaków.

Piąta część to przypomnienie zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 r. i wizyty w Tarnowie 10 czerwca 1987 r.

Szósta, ostatnia część to prezentacja Encyklik świętego Jana Pawła II, jako 14 słupów milowych Jego pontyfikatu i miejsce Jego grobu w Watykanie.

Życzymy miłego oglądania i przypomnienia sobie może nawet ze zrozumiałym wzruszeniem, niektórych wybranych faktów z życia świętego już papieża Jana Pawła II.

Zarząd Rady FSNT NOT w Tarnowie

Autor wystawy: Lesław Świętochowski (Członek Zarządu NOT Tarnów, Prezes SIMP Tarnów)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *