XLVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Technicznej

XLVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2020/2021

1 lutego 2021 r. odbył się II etap zawodów 47 Olimpiady Wiedzy Technicznej. W okręgu tarnowskim zawody odbyły się tradycyjnie w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie.

23 października 2020 r. w zawodach szkolnych wzięło udział 146 uczniów z 12 szkół działających na terenie Małopolskiego Komitetu Okręgowego w Tarnowie. W tym roku zawody I stopnia rozgrywane były na platformie internetowej.

Do II etapu zakwalifikowało się 55 uczniów z 4 szkół. Z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu – 46 uczniów, których opiekunami są p. Zbigniew Zelek, p. Andrzej Kościółek i p. Józef Pomietło, z Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie zakwalifikował – 1 uczeń, którego opiekunem jest p. Zygmunt Nędza, z Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Tarnowie – 1 uczeń, którego opiekunem jest p. Paweł Obal oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach – 7 uczniów, których opiekunem jest p. Piotr Tarczyński, a w dniu zawodów p. Renata Stój.

W skład Małopolskiego Komitetu Okręgowego OWT w Tarnowie wchodzą:

 1. Przewodniczący: Renata Łabędź
 2. Sekretarz: Iwona Sztorc
 3. Członek: Barbara Pajdo
 4. Członek: Władysław Strejczek

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Tradycyjnie adresatem Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych interesujący się tematyką związaną z techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk, umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest trzystopniowa, rozgrywana w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

   UPRAWNIENIA LAUREATÓW i FINALISTÓW:

 • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT
 • Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów,
  w których te uprawnienia obowiązują publikuje Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych

ORGANIZACJA OLIMPIADY:

 • ZAWODY  I  STOPNIA – SZKOLNE  – 23 października 2020 r.
 • ZAWODY  II  STOPNIA – OKRĘGOWE  – 1 lutego 2021 r.
 • ZAWODY  III  STOPNIA – CENTRALNE –  22 maja 2021 r.

Cele Olimpiady:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką,
 • rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
 • zachęcanie do lepszego przygotowania do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadpodstawowych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
 • stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa, rozwijania swoich uzdolnień,
  a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Załączniki:

Szczegółowe informacje: www.owt.edu.pl

Olimpiada  Wiedzy Technicznej jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z  29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Małopolski Komitet Okręgowy OWT w Tarnowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *