Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy NOT a ZST w Tarnowie

4 października 2021 r. Prezes Renata Łabędź uczestniczyła w ślubowaniu uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie. Podczas uroczystości zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a Naczelną Organizacją Techniczną FSNT Radą w Tarnowie, a także m.in. Stowarzyszeniem Inżynierów Techników Mechaników Polskich. Celem współpracy są działania wspierające kształcenie techniczne oraz współpraca na rzecz edukacji zawodowej.