Konkurs na mural „Jan Szczepanik” – głosowanie na projekt

W ramach konkursu wpłynęły trzy prace przedstawiające postać wielkiego wynalazcy. Jury konkursowe dokonało oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu. Prace uzyskały wstępną akceptację przedstawiciela tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Plastyka Miejskiego. O tym która praca zostanie wykonana na południowej ścianie budynku szkolnego przy ul. Goldhammera 32 zadecyduje plebiscyt zorganizowany przez Szkołę Szczepanika. Zachęcamy do przeglądu projektów i wyrażenie opinii, który z projektów powinien być umieszczony na budynku pracowni ZSOiT.

Projekty murali: https://zso.tarnow.pl/index.php/informator/mural-plebiscyt

Swój głos można oddać na stronie https://ankieta.zso.tarnow.pl/