W dniu 7.07.2011 w siedzibie NOT w Tarnowie Rynek 10 odbyła się konferencja podsumowująca realizację  projektu ”Rozwój Energetyczny Gmin w Zgodzie z Naturą” w Małopolsce  i Podkarpaciu. Projekt realizowanych był przez Naczelną Organizację Techniczną w Tarnowie, we współpracy z koordynatorem krajowym : Fundacją Poszanowania Energii w Gdańsku.

Podczas konferencji omówione zostały tematy dotyczące nowej ustawy o efektywności energetycznej oraz   zmian w prawie energetycznym dostosowujących to prawo do wymogów ustawy o efektywności  energetycznej. Omówiono min. nowe obowiązki samorządów wypływające z tych regulacji prawnych oraz    możliwości i zasady pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej stanowiących nowy mechanizm wsparcia dla inwestorów poprawiających efektywność energetyczną oraz inwestujących w OZE.

W ramach realizacji projektu ”Rozwój Energetyczny Gmin w Zgodzie z Naturą” wykonano   plany założeń zaopatrzenia w energię cieplną elektryczna oraz paliwa gazowe  dla gmin Wojnicz oraz Dąbrowa Tarnowska. Ponadto wykonano 23 wytyczne rozwoju energii odnawialnej dla gmin:

Wszystkie te opracowania były w 100% finansowane z funduszy norweskich i EOG dlatego gminy otrzymały je bezpłatnie.

W przestawionych prezentacjach omówiono szczegóły realizacji tych planów podkreślając ich zgodność  zarówno
z znowelizowaną ustawą prawo energetyczne jak i nową ustawą o efektywności energetycznej.

W toku dyskusji udzielono odpowiedzi na dodatkowe pytania m.in. dotyczące możliwości wykorzystania geotermii w bilansie energetycznym gmin. Warto tu wspomnieć że temat geotermii był omawiany szczegółowo na poprzedniej konferencji  projektu ”Rozwój Energetyczny Gmin w Zgodzie z Naturą”, która odbyła się w NOT Tarnów w styczniu br.

Dalsze tematy konferencji dotyczyły:

  1. Ustawy o efektywności energetycznej. Omówione zostały nowe i obowiązki samorządów wynikające z tej ustawy.
  2. Funduszy norweskich i EOG. Przestawiono zarówno podsumowanie dotychczasowego przebiegu realizacji programów  finansowanych z tych funduszy oraz wnioski wynikające z doświadczeń poprzedniego naboru. Omówiono też założenia nowej perspektywy finansowania z funduszy norweskich i EOG na lata 2009-2014.
  3. Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych w zakresie wdrażania efektywności energetycznej na przykładach  miejscowości Drammen w Norwegii oraz Międzynarodowej Agencji Energii (IEA-SCH) oraz jej zadania nr 37 Termomodernizacja
    z wykorzystaniem energii słonecznej realizowanego w Niemczech, Włoszech.

Zobacz foto relację ze spotkania .