Tematy z działalności Terenowej Jednostki Organizacyjnej
Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie
w 2010 roku:

Przygotowano i przeprowadzono konferencje naukowo- techniczne w budynku TJO-NOT:

 1. Konferencja pt. „Rozwój generacji wiatrowej a bilanse i rozpływy mocy. Prognozy cen energii w kontekście dyrektywy 3×20, zmian do Prawa Energetycznego i potrzeb inwestycyjnych” – 12.IV.2010 r.
  GaleriaKonspekt
 2. Wyjazdowe posiedzenie Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT – NOT Gospodarki Energetycznej.
  Z eksponowaną wystawą i docenioną przez Komitet Konferencje  prezentującą pt. „70-lecie budowy pierwszej polskiej linii przesyłowej n.n….” – 27.V.2010 r.
  Galeria.
 3. „Lider Inwestycji dla Tarnowa 2009/2010” – wręczenie berła FSNT-NOT Tarnowskim Wodociągom Sp. z o.o. – 28.VI.2010 r. Konferencja prezentująca historie i innowacyjne inwestycje w infrastrukturę Wod – kan. regionu.
  GaleriaKonspekt
 4. Seminarium tematyczne „Energia z gruntu i powietrza” zrealizowana przez Zarząd NOTw ramach projektu „Rozwój energetyczny gmin w zgodzie z naturą” prowadzonego przez Fundację Poszanowania Energii w Gdańsku– 14.VII.2010 r. GaleriaKonspekt
 5. Konferencja pt. „Inwestycje energetyczne w generację O.Z.E. na biogaz i biomasę – realizowane, planowane, potrzebne lub zaniechane w obszarze naszych sieci z oceną doświadczeń i spodziewanych efektów techniczno-ekonomicznych” – 11.X.2010 r.
  GaleriaKonspekt
 6. Otwarcie wystawy i konferencja pt. „Racjonalne zużycie energii a odpowiedzialny biznes” – organizator: Rada OPZZ Województwa Małopolskiego realizacja przez Zarząd Rady NOT w Tarnowie – 3.XI.2010 r.
  GaleriaKonspekt
 7. Konferencja pt. „Nowoczesne technologie – innowacyjność techniczna wpisująca się w odnawialne źródła energii” – realizacja: Rada NOT w Tarnowie we współpracy z SITR O/Tarnów – 18.XI.2010 r.
  Galeria, Konspekt.

Prace i prezentacje kontynuowane:

 • Prezentacja wystawy : 70-lecie budowy pierwszej linii najwyższych napięć 150kV Mościce – Starachowice- Warszawa oraz Inwestycje energetyczne Okręgowego Zakładu Elektrycznego Tarnów w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego
 • Pomiary i opracowania techniczne użytecznej energii kinetycznej wiatru w rejonie Tarnowa
 • Doradztwo w zakresie racjonalnego użytkowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Realizowane szkolenia:

 1. Szkolenia BHP – okresowe

Odbyto przewidywane zebrania Zarządu i Rady TJO-NOT w Tarnowie.

Zarząd brał czynny udział w okolicznościowych konferencjach organizowanych przez władze Miasta i Starostwa oraz uroczystościach z okazji historycznych i gospodarczych rocznic i zdarzeń organizowanych przez tutejsze samorządy
i środowiska gospodarcze.

Multimedia ze spotkań i konferencji:

Prezentacja podsumowująca

Do otwarcia galerii z konferencji może być potrzebna bezpłatna wtyczka Adobe Flash którą można znaleźć pod adresem ADOBE FLASH

Materiały z konferencji dostępne są w siedzibie Rady NOT w Tarnowie.