Sprawozdanie za 2016

Sprawozdanie z działalności TJO

Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie

w 2016 roku

Zorganizowano i przeprowadzono konferencje naukowo-techniczne w TJO-NOT:

 1. Konferencja pt. „ZASOBY ENERGII ODNAWIALNEJ W REGIONIE TARNOWA”

01 luty 2016 r.

 1. Konferencja pt. „ENERGETYKA WODNA DUNAJCA w historii i perspektywie”

19 luty 2016 r.

 1. Konferencja pt. „Kierunki determinujące oszczędność surowców energetycznych racjonalność infrastruktur produkcji i dystrybucji w realiach tarnowskich firm”

3 czerwiec 2016 r.

 1. Konferencja pt. „Inwestycje w tarnowski węzeł kolejowy i szybką trakcję PKP 2014-2016”

24 października 2016 r.

 1. Konferencja pt. „III PatentyInnowacyjne instalacje wiatrowe generacji elektrycznej”

18 listopada 2016 r.

 1. Konferencja pt. „W 100-lecie I Wojny Światowej – i jej Tarnowskiego frontu – ekspozycja wystawy w Domu Technika” (współfinansowana ze środków UM Tarnów)

– 22 listopada 2016 r.

– 24 listopada 2016 r. – dla młodzieży szkolnej

 1. Wspomnienia Zaduszkowe w tradycji listopadowej zadumy i szacunku dla pamięci zmarłych ze stowarzyszeń technicznych Tarnowa i z cyklu wspomnień o bliskich z albumów rodzinnych, a uczestników Wielkiej Wojny – 29.11.2016 r.

 

Zorganizowano i przeprowadzono seminaria:

 1. Seminarium szkoleniowe z branży ogólnobudowlanej pt. „Zmiany w przepisach dotyczące bezpieczeństwa pracy w budownictwie” (współorganizacja z MOIIB)

7 marca 2016 r.

 1. Seminarium tematyczne pt. ”EFEKTYWNA TERMOMODERNIZACJA Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ” (współorganizacja z MOIIB)

4 listopada 2016 r

 

Zrealizowano zadania publiczne:

 1. Projekt pt. „W 100-lecie I Wojny Światowej – i jej Tarnowskiego frontu – ekspozycja wystawy w Domu Technika” współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa – Zadanie WKL – 2.2 „Wydawnictwa o Tarnowie”
 2. Projekt pt. „NOT-owskie Zaduszki” współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa – Zadanie WKL – 3 „Wydawnictwa o Tarnowie”.

 

Odbyto przewidywane zebrania Zarządu i Rady TJO-NOT w Tarnowie.

Zarząd brał czynny udział w okolicznościowych konferencjach organizowanych przez władze Miasta oraz uroczystościach z okazji historycznych i gospodarczych rocznic oraz zdarzeń organizowanych przez tutejsze samorządy i środowiska gospodarcze.

Prezes Zarządu TJO-NOT jest członkiem i aktywnie uczestniczy w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Tarnowa.

Rozwijamy udanie konferencyjną współpracę z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz tematyczną z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.

Jesteśmy współorganizatorem okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej i aktywizujemy umowy współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach.