Sprawozdanie za 2018

Rada w Tarnowie dnia 5.I.2018 r. zorganizowała okręgowe zawody XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach. W olimpiadzie wzięło udział 18 uczestników z 4 szkół.

W 2018 roku przeprowadzono 5 Zebrań Zarządu i 2 Zebrania Rady. 25.VI został wybrany nowy Zarząd TJO, a Pan Piotr Gębiś zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa. 20.XI na Prezesa Zarządu została wybrana Pani Renata Łabędź.

Dnia 15.III.2018 r. podczas X Posiedzenia Rady Gospodarczej w Tarnowie Prezydent Roman Ciepiela wręczył Panu Prezesowi Piotrowi Gębisiowi akt powołania na Członka Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Tarnowa.

Prezes Zarządu Piotr Gębiś był uczestnikiem wielu spotkań w regionie: dorocznym Spotkaniu Przewodniczącego Rady MOIIB dr inż. Stanisława Karczmarczyka i Członków Prezydium Rady MOIIB, posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego, Jubileuszowym Posiedzeniu Senatu z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, XI Posiedzeniu Rady Gospodarczej, spotkaniu przedstawicieli TJO NOT z władzami naczelnymi FSNT-NOT w Otrębusach pod Warszawą, a także w spotkaniach z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą oraz Starostą Tarnowskim Romanem Łucarzem, podczas których omawiano wzajemne plany współpracy.

1.VIII.2018 r. w rocznicę Powstania Warszawskiego członkowie Zarządu TJO-NOT i SNT tradycyjnie spotkali się przy mogile mgr inż. Henryka Ziemnickiego – żołnierza AK, uczestnika Powstania 1944 roku. 4.XI.2018 r. delegacja TJO wraz z pocztem sztandarowym Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie brała udział w XX Zlocie Niepodległościowym na cmentarzu Legionistów w Łowczówku.

W ostatnim miesiącu 2018 roku, po objęciu funkcji Prezesa TJO, Pani Renata Łabędź uczestniczyła m.in. w Opłatku Samorządowym Subregionu Tarnowskiego w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim, Spotkaniu Świąteczno-Noworocznym Zarządu Oddziału SEP w Tarnowie oraz w spotkaniu z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą.

W 2018 roku TJO w Tarnowie zorganizowała 2 konferencje, 1 szkolenie i 4 seminaria szkoleniowe (wspólnie z MOIIB): 29.X (wspólnie z SIMP) konferencję naukowo–techniczno-historyczną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. „Twórcy Niepodległości”; 26.XI w tradycji listopadowej zadumy i szacunku dla pamięci zmarłych „Zaduszki NOT-owskie”; 14.IV szkolenie dla mechaników, diagnostów, blacharzy, lakierników, wulkanizatorów i pracowników serwisów samochodowych pt. „Pojazdy o  napędzie hybrydowym i elektrycznym”; 12.II seminarium „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych biernymi i sprężonymi elementami kompozytowymi oraz zbrojenie nawierzchni bitumicznych siatkami kompozytowymi w systemie S&P Polska”, 26.II seminarium „Innowacyjne metody ograniczania niskiej emisji”, 16.IV seminarium „Odpowiedzialność organizacyjna pracy na budowach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”, 7.V seminarium „Ocena rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa w kontekście studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa”.

Sprawozdanie NOT Tarnów za 2018