Sprawozdanie z działalności TJO

Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rady w Tarnowie

w 2013 roku

Przygotowano i przeprowadzono konferencje naukowo-techniczne w TJO-NOT:

 1. Konferencja szkoleniowa Wymiana doświadczeń i ofert w zakresie technik grzewczych                 z wykorzystaniem kolektorów słonecznych z udziałem przedstawicieli z Ukrainy i Hiszpanii – firma Astersa – 11.01.2013 r.
 2. Konferencja „Współpraca systemów gazu, elektroenergetyki i paliw – dobrem i logicznym przesłaniem dla ich rozwoju” – 12.04.2013 r.
 3. Otwarcie wystawy i konferencja „Historia przemysłu przetwórczo-rolnego i spożywczego             w Tarnowie i regionie oraz tradycja ich produktu” – 21.06.2013 r.
 4. Konferencja „Pasywne budownictwo – czy może BYĆ w Naszym Regionie upowszechnianym modelem dla rozproszonej zabudowy?” – współorganizacja z MOIIB – 25.06.2013 r.
 5. Konferencja towarzysząca wystawie „Historia przemysłu przetwórczo-rolnego                                i spożywczego w Tarnowie i regionie oraz tradycja ich produktu” – 13.09.2013 r.
 6. Konferencja szkoleniowo-dyskusyjna „Prawdy i mity budownictwa pasywnego” – współorganizacja z MOIIB – 21.10.2013 r.
 7. Zaduszkowe Wspomnienia – kolejny cykl prezentacji osób śp. z inżynieryjno-technicznego grona zasłużonych dla działalności gospodarczej oraz środowiska SNT  – 02.12.2013 r.

 

Realizowane szkolenia:

 1. Szkolenie seminaryjne „Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, wymagania, zasady, odpowiedzialność” – współorganizacja z MOIIB – 11.03.2013 r.
 2. Szkolenia okresowe BHP – 18-19.06.2013
 3. Szkolenie BHPw branży ogólnobudowlanej „Organizacja budowy i nadzór nad pracownikami w obszarach szczególnego zagrożenia. Wymogi BHP przy wykonywaniu prac ziemnych. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy”– współorganizacja z MOIIB – 02.12.2013 r.

 

Projekty i realizacje ze środków UE:

 1. Realizacja i zakończenie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Wiertar” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – EFS).
 2. Świadczenie usług szkoleniowych w projekcie pn. „Dolina Wiedzy 2 – Mistrz Spawalnictwa” (w ramach PO Kapitał Ludzki – EFS).
 3. Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pt. „Akademia kwalifikacji” (w ramach PO Kapitał Ludzki – EFS) – pozytywna opinia KOP, umieszczony na rezerwowej liście rankingowej.

 

Prace i prezentacje kontynuowane:

 • Prezentacja i zamknięcie wystawy: 70-lecie budowy pierwszej linii najwyższych napięć 150kV Mościce – Starachowice- Warszawa oraz Inwestycje energetyczne Okręgowego Zakładu Elektrycznego Tarnów w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 • Otwarcie i prezentacja wystawy: Historia przemysłu przetwórczo-rolnego i spożywczego w Tarnowie i regionie oraz tradycja ich produktu.
 • Pomiary i opracowania technicznie użytecznej energii kinetycznej wiatru w rejonie Tarnowa.
 • Doradztwo w zakresie racjonalnego użytkowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Olimpiada Wiedzy Rolniczej „Bezpiecznie i zdrowo na wsi – powiedz STOP wypadkom” – współorganizacja z SITR O/Tarnów – 24.05.2013 r.

 

Odbyto przewidywane zebrania Zarządu i Rady TJO-NOT w Tarnowie.

Zarząd brał czynny udział w okolicznościowych konferencjach organizowanych przez władze Miasta i Starostwa oraz uroczystościach z okazji historycznych i gospodarczych rocznic oraz zdarzeń organizowanych przez tutejsze samorządy i środowiska gospodarcze.

____________________________________

Materiały z konferencji dostępne są w siedzibie Rady NOT w Tarnowie.